เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของประเทศจีนนามว่า “เหลียนหนิง”

เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของประเทศจีนนามว่า “เหลียนหนิง”

Rare footage: how China’s new aircraft carrier is built

China launched its second aircraft carrier, also the first domestically built one, on Wednesday in a shipyard in northeast China. Check out the rare footage and animation about how the new carrier was built.

Posted by China Xinhua News on Wednesday, April 26, 2017

China’s 1st aircraft carrier Liaoning

 • China’s 1st aircraft carrier Liaoning, a refitted former Soviet Union-mad carrier
 • It was put into commission in the Chinese People’s Liberation Army Navy in 2012.
 • Now, China has its 2nd aircraft carrier.
 • It is the 1st to be developed and built by China.
 • It was launched Wednesday in NE China’s Dalian shipyard.
 • This is how the new carrier was built.
 • Construction began in November 2013.
 • March 2017, Installing radar and portholes outfitting the body of the carrier.
 • Early April, 2017, Sand blast and rust removal began; coating the carrier with protective paint
 • April 18, 2017: Painting work completed
 • April 26, 2017: The new carrier was transferred from a dry dock into water.
 • Putting the carrier into water marks progress in China’s efforts to design and build a domestic aircraft carrier.
 • The new carrier will undergo equipment debugging, outfitting and comprehensive mooring trials.

“เหลียนหนิง” เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของประเทศจีน

 • เรือลำนี้ได้รับการปรับปรุงจากเรือบรรทุกเครื่องบินของอดีตสหภาพโซเวียต
 • และมันได้เข้าประจำการในกองทัพเรือของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 2012
 • ปัจจุบันนี้ ประเทศจีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองแล้ว
 • ซึ่งจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่ถูกพัฒนาและต่อขึ้นโดยประเทศจีน
 • ซึ่งได้ถูกปล่อยลงทะเลในอู่ต่อเรือต้าเหลียนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
 • และคลิปต่อไปนี้คือวิธีการที่เรือต่อเครื่องบินถูกสร้างขึ้น
 • การต่อเรือเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2013
 • เดือนมีนาคม 2017 ทำการติดตั้งระบบเรดาร์และช่องหน้าตามบริเวณลำเรือ
 • ต้นเดือนเมษายน 2017 ดำเนินการพ่นทรายและกำจัดสนิม รวมทั้งเคลือบเรือทั้งลำด้วยสีป้องกันสนิม
 • 18 เมษายน 2017: การอบพ่นสีแล้วเสร็จ
 • 26 เมษายน 2017: เรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ได้ถูกปล่อยลงจากแท่นต่อเรือลงสู่แม่น้ำ
 • การนำเรือลงสู่ทะเลได้ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของความพยายามของประเทศจีนในการออกแบบและสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินภายในประเทศ
 • เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้จะผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งการทดลองจอดเทียบท่าอย่างเข้มงวด

Tag: รับแปลภาษาญี่ปุ่น | แปลญี่ปุ่นเป็นไทย | แปลไทยเป็นญี่ปุ่น

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน