Korean Facts

Korean Facts

รับแปลภาษาเกาหลี l ล่ามเกาหลี

เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลี

สถานที่ตั้ง: ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครึ่งล่างของคาบสมุทรเกาหลีที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลตะวันออกและทะเลเหลือง

เมืองหลวง: กรุงโซล

เพลงประจำชาติ: แอกุกกา

สัญชาติ: เกาหลี

การรวมกลุ่มทางเชื้อชาติ: คนส่วนมากเป็นคนสัญชาติเกาหลี (นอกเหนือจากประชากรกลุ่มเล็กๆที่มาจากถิ่นอื่นแต่อาศัยอยู่ในประเทศถาวร) เกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรเป็นชนชาติของตัวเองมากที่สุด

ประชากร: 51 ล้านคน (นับจากปี 2019)

อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร: 0.53% (นับตั้งแต่ปี 2019)

ภูมิอากาศ: อบอุ่น ฝนตกหนักในฤดูร้อนมากกว่าฤดูหนาว

เขตเวลา: เวลามาตรฐานเกาหลี UTC (UTC+09:00)

สกุลเงิน: วอนเกาหลีใต้

การปกครอง: สาธารณรัฐ

อัตราการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: 92.1% (ปี2016)

 

  รับแปลภาษาเกาหลี เป็นไทย | รับแปลไทยเป็นภาษาเกาหลี สามารถคลิกที่นี่เพื่อขอใบเสนอราคา 

ภาษาที่ใช้ในประเทศเกาหลี

คนเกาหลีใต้ใช้ภาษาเกาหลีเพียงภาษาเดียว โดยทั่วโลกมีคนอยู่

ประมาณ 70 ล้านคนที่พูดภาษาเกาหลี

โครงสร้างทางภาษา ไวยากรณ์ และคำศัพท์นั้นคล้ายคลึงกับภาษา

ญี่ปุ่น ส่วนภาษาถิ่นมีหลากหลายตามภูมิภาค

ส่วนมากสำเนียงจะแตกต่างกัน แต่ยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่

ผู้พูดหรือผู้ฟังจึงเข้าใจกันได้ง่าย ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิด

ความแตกต่างของภาษาพื้นเมืองคือสถานะทางสังคม

เกาหลีเป็นประเทศที่มีอัตราการอ่านออกเขียนได้สูงที่สุดประเทศหนึ่ง เนื่องจากภาษาเขียนมีหลักการออกเสียงง่าย

โดยถูกคิดค้นขึ้นในกลางศตวรรษที่ 15 เพื่อให้ชาวเกาหลีได้นำไปใช้

 

ศาสนาและความเชื่อต่างๆ

ประเทศเกาหลีใต้ให้เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา โดยคนเกาหลี

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และลัทธิขงจื๊อ

หลายคนเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษและประกอบพิธีกรรมของ

ลัทธิขงจื๊อ โดยลัทธินี้ถือเป็นหลักปรัชญาทางสังคมและ

การเมืองที่แพร่หลายครอบคลุมวัฒนธรรมเกาหลี

 

 

 

วันหยุดสำคัญประจำชาติ

มีสองวัน ได้แก่ วันปีใหม่ (วันที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งที่สองหลัง

จากวันทักษิณายัน)

วันชูซอก (วันที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งที่แปด)

การเฉลิมฉลองเทศกาลเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องบรรพบุรุษ

ครอบครัว การละเล่น เทศกาลเก็บเกี่ยว และอาหารการกิน

 

 

 

ครอบครัวชาวเกาหลี

ในประเทศเกาหลี สถาบันครอบครัวถือเป็นส่วนสำคัญต่อชีวิตและ

ขนบประเพณีต่างๆ การจัดงานแต่งงานคือเรื่องปกติในสังคม

โดยคนเกาหลีนับว่าการแต่งงานเป็นพิธีเปลี่ยนสภาวะ

ส่วนการหย่าร้างนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อย แต่ในปัจจุบันเริ่มกลายเป็น

เรื่องธรรมดา ในหลายๆครอบครัวมีแนวคิดว่าฝ่ายชายเป็นใหญ่

กว่าฝ่ายหญิงและตระกูลเหล่านี้ยังนับญาติกับบรรพบุรุษ

ทางฝั่งสามีอีกด้วย ตามประเพณีแล้ว ลูกชายคนโตจะเป็นผู้ได้รับ

มรดก อย่างไรก็ตาม ธรรมเนียมนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป และถูกทำให้

เท่าเทียมกันโดยกฎหมาย ลูกชายคนโตจะต้องแบกรับความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากกว่าคนอื่นๆ

และถูกคาดหวังว่าจะต้องดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าอีกด้วย

 

ที่มา: commisceo-global

 

บริการของศูนย์การแปลทีไอเอส