Identification Cards

Identification Cards

บัตรประจำตัวประชาชนในแต่ละประเทศ - รับแปลภาษา

บัตรประจำตัวประชาชนในแต่ละประเทศ

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหนึ่งในเอกสารชิ้นสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวเอาไว้ ซึ่งบัตรดังกล่าวในแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะที่ต่างกันออกไป ในวันนี้ TIS Translation จะพาคุณไปดูบัตรประจำตัวประชาชนในแต่ละประเทศกัน ไปดูกันเลย!

ประเทศจีน
ประชาชนจีนที่อายุ 16 ปีจะถูกกำหนดให้เป็นพลเมืองและต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนทุกคน บัตรประจำตัวนี้เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ใช้สำหรับการจ้างงาน ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง รวมถึงการเปิดบัญชีธนาคารหรือแม้กระทั่งการสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคด้วย

ตัวอย่างบัตรประจำตัวประชาชนของจีน

ประเทศไต้หวัน
บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารภาคบังคับที่เอาไว้ใช้บอกตัวตน ซึ่งออกให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไต้หวันที่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน บัตรประจำตัวประชาชนของไต้หวันนี้ใช้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีการตรวจสอบตัวตน เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร และการเลือกตั้ง บัตรประชาชนดังกล่าวยังสามารถใช้เพื่อเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ผ่านทางสนามบินได้นานสูงสุด 3 เดือน

ตัวอย่างบัตรประจำตัวประชาชนของไต้หวัน

ประเทศมาเลเซีย
ในประเทศมาเลเซีย บัตรประจำตัวประชาชนของมาเลเซียหรือในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “มิคคาด” คือเอกสารภาคบังคับที่เอาไว้ใช้บอกตัวตนสำหรับชาวมาเลเซียที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป มาเลเซียเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้ที่มีการใช้ทั้งรูปภาพและลายนิ้วมือระบบไบโอเมตริกที่มีชิปฝังอยู่ในชิ้นส่วนพลาสติก

ตัวอย่างบัตรประจำตัวประชาชนของมาเลเซีย

ประทศญี่ปุ่น
ชาวญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวตราบใดที่ยังอยู่ในอาณาเขตญี่ปุ่น แต่จะจำเป็นก็ต่อเมื่อต้องทำเอกสารทางการต่างๆ เช่น ใบขับขี่ บัตรประกันสังคม บัตรประกันสุขภาพ ใบประจำตัวนักวิทยุ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น เมื่อชาวต่างชาติอยู่อาศัยระยะยาวหรือระยะกลางนั้นจำเป็นต้องพกบัตรเซริว แต่ในขณะเดียวกันหากพักระยะสั้น (มีสติกเกอร์ผู้เยี่ยมชมชั่วคราวในหนังสือเดินทาง) จำเป็นต้องพกแค่หนังสือเดินทางก็เพียงพอแล้ว

ตัวอย่างบัตรประจำตัวประชาชนของญี่ปุ่น

ประเทศไทย
ในไทยนั้น บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารทางการที่ออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น บัตรนี้ใช้สำหรับการพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้ารับบริการทางภาครัฐต่างๆ และสิทธิอื่นๆ

ตัวอย่างบัตรประจำตัวประชาชนของไทย

ประเทศพม่า
พลเมืองพม่าจำเป็นต้องได้รับบัตรลงทะเบียนแห่งชาติ (NRC) แต่ในทางกลับกันผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองจะได้รับบัตรลงทะเบียนชาวต่างชาติแทน (FRC)

ตัวอย่างบัตรลงทะเบียนแห่งชาติของพม่า

ประเทศเวียดนาม
ในเวียดนามนั้น พลเมืองทุกคนที่อายุ 14 ปีขึ้นไปจะต้องมีบัตรประจำตัวที่รับรองโดยหน่วยงานท้องถิ่น

ตัวอย่างบัตรประจำตัวประชาชนของเวียดนาม

ประเทศสิงคโปร์
ในสิงคโปร์ พลเมืองทุกคนและผู้อยู่อาศัยถาวรทุกคนจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับบัตรประจำตัวตอนอายุ 15 ปี บัตรดังกล่าวนั้นจำเป็นไม่เพียงแค่สำหรับการทำงานของรัฐเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต่อการทำธุรกรรมในแต่ละวันที่มีทั้งการลงทะเบียนในโทรศัพท์ การขอส่วนลดในร้านค้า และรวมถึงการเข้าเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตด้วย

ตัวอย่างบัตรประจำตัวประชาชนของสิงคโปร์

ประเทศบังกลาเทศ
ประเทศนี้มีการใช้การระบุตัวตนโดยใช้ระบบไบโอเมตริกมาตั้งแต่ปี 2008 ชาวบังกลาเทศทุกคนที่อายุ 18 ปีหรือมากกว่านั้นจะถูกรวมอยู่ในฐานข้อมูลไบโอเมติกส่วนกลางซึ่งใช้ในการเลือกตั้ง

ตัวอย่างบัตรประจำตัวประชาชนของบังกลาเทศ

มาเก๊า
บัตรประจำตัวประชาชนมาเก๊า เป็นเอกสารระบุตัวตนแบบทางการที่ออกโดยกรมบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้อาศัยแบบไม่ถาวรและถาวร

ตัวอย่างบัตรประจำตัวประชาชนของมาเก๊า

ที่มา: wikipedia

Tags: รับแปลภาษาจีน | รับแปลภาษาญี่ปุ่น | รับพากย์เสียงภาษาพม่า | รับพากย์เสียงภาษาญี่ปุ่น

บริการของเรา

รับแปลภาษาลาว | ล่ามจีน | รับพากย์เสียงภาษาเกาหลี | รับแปลภาษาอังกฤษ | ล่ามเกาหลี