บริการงานล่าม | จัดส่งล่าม ภาษาต่างๆ

LANGUAGE INTERPRETATION SERVICE

บริการงานล่ามเป็นอีกหนึ่งบริการด้านภาษาที่ทาง ศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานเลชั่น ให้บริการกับกลุ่มองค์กรธุรกิจ บริษัทชั้นนำ องค์กรนิติบุคคล และ SME ต่างๆ อยู่เป็นประจำ ล่ามมืออาชีพของเรานั้นมิใช่เพียงผู้ที่รู้ภาษาต้นทางและปลายทางเป็นอย่างดีที่ช่วยเชื่อมการสื่อสารระหว่างสองฝ่ายให้มีความเข้าใจระหว่างกันเพียงเท่านั้น แต่เราจัดส่งเฉพาะล่ามที่มีความรู้และมีประสบการณ์ทั้งแนวลึกและแนวกว้างในหัวเรื่องนั้นๆ เพื่อช่วยให้การสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ


Interpreting is language service where an interpreter allows two or more parties who speak two different languages to continue their conversation uninterrupted. Not only the interpreters need to be highly experienced and specialized in the subject of discussion, but they also need to be familiar with the cultural context of all parties to ensure that everyone is satisfyingly on the same page.


ขอใบเสนอราคางานล่าม

ล่ามประเภทต่างๆ ที่ให้บริการ

- ล่ามฉันพลัน
- Consecutive interpreting
- ล่ามติดตามตัว
- ล่ามกระซิบ
- ล่ามทางการแพทย์
- ล่ามทางโทรศัพท์และวิดิโอคอล
- ล่ามตัวต่อตัว
- ล่ามสำหรับการประชุมและการเจรจาทางธุรกิจ
- ล่ามงานติดตั้งเครื่องจักร
- ล่ามในชั้นศาลและอื่นๆ

บูธล่ามและอุปกรณ์ให้เช่า

นอกจากบริการจัดส่งล่ามแล้ว ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ ยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับการประชุมระดับต่างๆ ทั้งการประชุมสัมมนาขนาดเล็ก และอุปกรณ์สำหรับการประชุมขนาดใหญ่ อาทิ บูธล่าม ระบบเครื่องเสียง พร้อมทีมงานทางเทคนิคครบวงจร

อุปกรณ์ล่ามของเรามีความทันสมัย ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี พร้อมอัตราค่าบริการที่เหมาะสมสำหรับงานประชุมในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการประชุมภายในบริษัท งานประชุมขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือการประชุมระดับภูมิภาคหรือระดับโลก รวมถึงให้เช่าอุปกรณ์สำหรับงานแสดงนิทรรศการสินค้าต่างๆ อีกด้วย


ล่ามสำหรับงานทุกประเภท

Full-Range-Interpretatation_Slider

ล่ามเจรจาธุรกิจ

ล่ามเจรจาธุรกิจ

ล่ามสำหรับการเจรจาธุรกิจของทางเรานั้น สามารถช่วยคุณสื่อสารกับคู่เจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคงความหมายของถ้อยคำและเจตนารมณ์ตามความต้องการของคู่เจรจาทั้งสองฝ่าย

ขอใบเสนอราคา
Conferance-Interpretatation_Slider

ล่ามงานฝึกอบรม

ล่ามงานฝึกอบรม

บริการงานล่ามสำหรับการฝึกอบรม งานเทรนนิ่ง หรือล่ามงานติดตั้งเครื่องจักรของเรานั้น จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างคู่สนทนาทั้งสองฝ่ายที่ใช้ภาษาต่างกันบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานได้ในที่สุด

ขอใบเสนอราคา
Classroom-training-Interpretatation_Slider

ล่ามงานประชุม

ล่ามสำหรับงานประชุมใหญ่

ภาพลักษณ์ทางธุรกิจมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานประชุมขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องว่าจ้างเฉพาะล่ามอาวุโสผู้มีประสบการณ์ด้านงานล่ามการประชุมอันจะช่วยให้การสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ฟังจำนวนมากบรรลุผลสูงสุด

ขอใบเสนอราคา
Court-Interpretatation_Slider

ล่ามศาล

ล่ามในชั้นศาล

เรามีล่ามผู้เชี่ยวชาญผู้ผ่านการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่มีใบอนุญาตในการทำงานล่ามในชั้นศาลที่สามารถช่วยคุณและนักกฎหมายในการต่อสู้คดีในชั้นศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอใบเสนอราคา

คู่ภาษาที่ให้บริการ


 • ล่ามไทย-อังกฤษ
 • ล่ามไทย-ญี่ปุ่น
 • ล่ามไทย-จีน
 • ล่ามไทย-เกาหลี
 • ล่ามไทย-พม่า
 • ล่ามไทย-เวียดนาม
 • ล่ามไทย-กัมพูชา
 • ล่ามไทย-รัสเซีย
 • ล่ามไทย-โปรตุเกส
 • ล่ามไทย-อาหรับ
 • ล่ามไทย-อาหรับ
 • ล่ามไทย-เยอรมัน
 • ล่ามไทย-ฝรั่งเศส
 • ล่ามไทย-ลาว
 • ล่ามไทย-พม่า
 • ล่ามไทย-กัมพูชา
 • ล่ามไทย-อินโด
 • ล่ามไทย-มาเลย์
 • ล่ามไทย-ฮิบรู
 • ล่ามไทย-ฮินดี
 • ล่ามญี่ปุ่น-อังกฤษ
 • ล่ามจีน-อังกฤษ
 • ล่ามเกาหลี-อังกฤษ
 • ล่ามเวียดนาม-อังกฤษ
 • ล่ามพม่า-อังกฤษ
 • ล่ามอินโด-อังกฤษ
 • ล่ามมาเลย์-อังกฤษ
 • ล่ามอิตาลี-อังกฤษ
 • ล่ามสเปน-อังกฤษ
 • ล่ามรัสเซีย-อังกฤษ
 • ล่ามไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ
 • ล่ามไทย-จีน-อังกฤษ
 • ล่ามไไทย-เกาหลี-อังกฤษ
 • ล่ามไทย-พม่า-อังกฤษ
 • ล่ามไทย-กัมพูชา-อังกฤษ
 • ล่ามไทย-มาเลย์-อังกฤษ
 • ล่ามไทย-สเปน-อังกฤษ
 • ล่ามไทย-เวียดนาม-อังกฤษ
 • ล่ามไทย-ลาว-อังกฤษ
 • ล่ามไทย-เวียดนาม-อังกฤษ