บริการของเรา

parallax background

ทีมงานของเรา (บางส่วน) | Our Team

คุณชลลดา

นักแปลจีน

แปลจีนเป็นไทย | แปลจีนเป็นอังกฤษ


คุณชลลดา จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เกียรตินิยมอันดับ 1 มีผลงานแปลจีนเป็นไทยมามากกว่า 5 ปี แปลหนังสือมาแล้วกว่า 10 เล่ม

คุณปีเตอร์

ล่ามจีน-นักพากย์จีน

นักพากย์จีน | ล่ามจีน-อังกฤษ


ลูกครึ่งไทยจีนโดยมีภาษาแม่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาจีน มีความสามารถด้านการพากย์เสียงและเป็นล่ามจีนไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

คุณปานวาด

ล่ามจีน-นักแปลจีน

ล่ามจีน-ไทย | ล่ามจีน-อังกฤษ


คุณปานวาดจบการศึกษาเอกภาษาจีนจากจุฬา HSK 6 (ระดับสูงสุด) และได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนจนจบการศึกษาระดับปริญญาโท ถนัดงานล่ามจีนและงานพิธีกรภาษาจีน

WHY TIS?

 • ผลงานแปลนับล้านคำ
 • สะดวก รวดเร็ว
 • ส่งมอบงานตรงเวลา
 • นักแปลเจ้าของภาษา
 • รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

เกี่ยวกับเรา

ทีมงานด้านภาษาจีนของเรานั้นประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีองค์ความรู้ด้านภาษาจีนอย่างลึกซึ้ง โดยในกรณีการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยนั้น เรามีนักแปลชาวไทยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งจากประเทศจีนและประเทศไต้หวันเป็นผู้แปลเอกสาร ซึ่งบุคลากรของทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น นั้นมีความแตกฉานเป็นอย่างมากทั้งภาษาไทยและภาษาจีนจึงทำให้สามารถ่ายถอดและแปลเอกสารภาษาจีนออกมาได้อย่างถูกต้องตามต้นฉบับทุกประการ
นอกจากนี้ เรายังมีนักแปลเจ้าของภาษาชาวจีนทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่และนักแปลเจ้าของภาษาชาวไต้หวันเป็นผู้แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนกลางและจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนไต้หวัน ซึ่งทีมงานนักแปลของทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่นนั้น ได้สำเร็จหลักสูตรภาควิชาภาษาไทยทั้งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านการสอนวิชาภาษาไทยในประเทศจีนและบางท่านยังได้มาศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจนจบการศึกษา และนักแปลบางท่านได้พำนักอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในเมืองไทยโดยเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนอยู่ตามมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาภาคเอกชนชั้นนำต่างๆ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้ใช้บริการแน่ใจได้ว่าเราสามารถแปลเอกสารภาษาไทยของท่านเป็นภาษาจีนกลางและจีนไต้หวันได้อย่างแม่นยำและถูกต้องทุกประการ
ส่วนงานแปลภาษาจีนกลาง/ไต้หวันเป็นภาษาอังกฤษ หรือกลับกันนั้น ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่นมีนักแปลคุณภาพชาวจีนที่มีผลงานแปลที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในรูปแบบหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งนักแปลของเราทุกท่านล้วนมีความแตกฉานในภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาแม่ของตน พร้อมทั้งมีองค์ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษอย่างดีมาก จึงทำให้สามารถแปลเอกสารในลักษณะนี้ได้อย่างถูกต้อง สละสลวย และเหมาะสมกับการนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี
สำหรับเอกสารสำคัญทางกฎหมายต่างๆ ที่จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาจีนลงนามรับรองเพื่อนำเอกสารเหล่านี้ไปใช้ในชั้นศาลหรือนำใช้งานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนั้น ทางเรามีนักแปลภาษาจีนที่สามารถลงนามรับรองในเอกสารฉบับแปลที่มีความสำคัญต่างๆ เหล่านี้ได้อีกด้วย โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 02-730-9933-4 ,092-595-9933
ธนาคารแห่งประเทศไทย ใช้บริการแปลเอกสารด้านการเงินจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนกลาง
Central Department Store (บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด) ใช้บริการแปลโบรชัวร์แนะนำห้างสรรพสินค้าจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนกลาง
มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด (Stamford University) ใช้บริการแปลโบรชัวร์แนะนำมหาวิทยาลัยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน
บริษัท JWR จำกัด (ผู้จัดงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair) แปลโบรชัวร์แนะนำงานแสดงสินค้าด้านเพชรพลอยและเครื่องประดับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
Thatcham (Thailand)Co. Ltd ใช้บริการแปลเว็บไซต์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน
บริษัท ชุติอิ วูเซน จำกัด ใช้บริการแปลฉลากกาแฟสำเร็จรูปจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
MI Tech Co.,Ltd. ใช้บริการแปลเว็บไซต์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน
บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด ใช้บริการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย
parallax background

คู่ภาษาที่รับแปล

 • รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย (Simplified Chinese into Thai)

 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน (Thai into Simplified Chinese)

 • รับแปลจีนไต้หวันเป็นภาษาไทย (Traditional Chinese into Thai)

 • รับแปลไทยเป็นภาษาจีนไต้หวัน (Thai into Traditional Chinese)
 • รับแปลจีนเป็นอังกฤษ (Simplified Chinese into English )

 • รับแปลอังกฤษเป็นจีน (English into Simplified English)

 • รับแปลอังกฤษเป็นจีนไต้หวัน (English into Tradition Chinese)

 • รับแปลจีนไต้หวันเป็นอังกฤษ (Tradition Chinese into English)

สถานทูตจีนประจำประเทศไทย

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีน ภาษาจีน (汉语 - 漢語 - Hànyǔ - ฮั่นอวี่, 华语 - 華語 - Huáyǔ - หัวอวี่ หรือ 中文 - Zhōngwén - จงเหวิน) เป็นภาษาที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดในโลกมากกว่า 1,000 ล้านคน โดยมีผู้พูดภาษาจีนหลักๆ อยู่ในประเทศจีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) และยังมีการใช้ภาษาจีนอีกมากมายหลายประเทศทั่วโลกโดยเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันโดยผู้ที่สืบเชื้อสายจีนที่ไปตั้งรกรากในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยที่ภาษาจีนกลางสำเนียงปักกิ่งหรือแมนดารินจัดว่าเป็นสำเนียงมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศจีน และยังมีภาษาจีนท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปที่ใช้ตามแต่ละภูมิภาคหรือประเทศต่างๆ อาทิ ภาษาจีนกวางตุ้งมักนิยมใช้ในการสื่อสารกันในฮ่องกงและมาเลเซีย ภาษาจีนไต้หวันเป็นภาษาราชการในประเทศไต้หวัน และภาษาจีนแต้จิ๋วที่นิยมพูดกันสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย เป็นต้น ภาษาจีนถือเป็นภาษาราชการที่สำคัญที่ใช้กันในองค์การสหประชาชาติ (UN) นอกเหนือไปจาก ภาษาอารบิก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน

รับแปลภาษาจีน | รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ | รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน | ล่ามภาษาจีน | รับพากย์จีน โดย TIS Translation 0896663660
1. ““เชิญคุณก่อน” – สุุภาษิตจีน
เป็นสุภาษิตที่บ่งบอกถึงความมีวัฒนธรรมและมารยาทของชาวจีนที่มักให้เกียรติหรือผู้สูงอายุให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนตนเอง เช่น เชิญเดินเข้าประตูก่อน เชิญรับประทานอาหารก่อน เป็นต้น

2. "ชีวิตเด็กนั้นเหมือนกับผืนกระดาษอันว่างปล่าวที่ทุกคนต่างทิ้งร่อยรอยต่างๆ เอาไว้" – สุุภาษิตจีน
สุภาษิตภาษาจีนนี้ตรงกับสุภาษิตไทยว่า "เด็กน้อยเปรียบดังผ้าขาว" ที่ใครก็แล้วแต่สามารถเติมแต่งหรือวาดลงไปได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดีต่างๆ

3. "อัญมณีไม่สามารถเปล่งประกายเงางามได้หากมิได้ผ่านการเจียระไน มนุษย์เราก็เช่นกันมิอาจสมบูรณ์แบบได้หากมิได้ผ่านการทดสอบนานัปการ – สุุภาษิตจีน

4. "บทสนทนาเพียงหนึ่งบทกับผู้ทรงภูมิปัญญาล้ำค่ามากกว่าการอ่านหนังสือเป็นเดือนๆ – สุุภาษิตจีน

5. “อย่ากลัวที่จะก้าวย่างไปอย่างช้า แต่จงกลัวที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่” – สุุภาษิตจีน

รับแปลภาษาจีน | ล่ามจีน | รับพากย์เสียงภาษาจีน โดย TIS Translation 0896663660
1. ““ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันกินได้หนึ่งวัน แต่ถ้าคุณสอนฉันตกปลา ฉันจะมีปลากินไปทั้งชีวิต” – สุุภาษิตจีน
หมายถึงการสอนให้คนๆ หนึ่งยืนหยัดได้บนลำแข้งของตัวเองโดยบอกถึงวิธีการหาเลี้ยงชีพ มิใช่เพียงแค่ให้อาหารเขาไปเพียงแค่หนึ่งกล่อง ก็จะทำให้เขาสามารถดำรงชีพอยู่ได้ไปตลอดชีวิต

2. "หากจิตใจคุณแข็งแกร่ง สิ่งต่างๆ ที่ดูยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย แต่หากจิตใจคุณอ่อนแอ สิ่งง่ายๆ ทั้งหมดก็จะกลายเป็นเรื่องยาก" – สุุภาษิตจีน
สุภาษิตภาษาจีนนี้ตรงกับสุภาษิตไทยว่า "เด็กน้อยเปรียบดังผ้าขาว" ที่ใครก็แล้วแต่สามารถเติมแต่งหรือวาดลงไปได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดีต่างๆ

3. "เขาจะเอาชนะได้ หากรู้ว่า เมื่อใดควรสู้ เมื่อใดควรถอย" – สุุภาษิตจีน
คนเราไม่สามารถเอาชนะได้ในทุกสถานการณ์ ดังนั้น หากรู้จักประเมินสถานการณ์ว่าเมื่อใดควรเดินหน้า หรือเมื่อใดควรถอยหลัง โอกาสชนะย่อมมีมากกว่า

4. "โอกาสดีๆ อาจมาถึงคุณแค่เพียงครั้งเดียว" – สุุภาษิตจีน
ในบางครั้งของชีวิต โอกาสดีๆ อาจหยิบยื่นมาให้คุณได้ตัดสินใจแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้นจงคิดวิเคราะห์และพิจารณาให้รอบคอบ

5. “เล่าให้ฉันฟัง ฉันอาจจะลืมได้ แสดงให้ฉันเห็น ฉันอาจจะพอจำได้ ให้ฉันได้ลงมือทำและฉันจะมีโอกาสเข้าใจอย่างลึกซึ้ง” – สุุภาษิตจีน

รับแปลภาษาจีน | รับแปลภาษาจีนเป็นไทย | รับแปลไทยเป็นจีน | ล่ามจีน | รับพากย์จีน โดย TIS Translation 027309933
1. ““การเดินทางนับหมื่นลี้ เริ่มต้นด้วยก้าวแรก” – สุุภาษิตจีน
หนทางแม้จะยาวไกลเพียงไหน หากกล้าที่จะเริ่มต้นก้าวแรก และก้าวย่างอย่างต่อเนื่อง ย่อมไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

2. "เมื่อสายลมของการเปลี่ยนแปลงพัดผ่าน คนนึงอาจเลือกที่จะสร้างกำแพงต้านลม แต่อีกคนอาจเลือกที่จะสร้างกังหันลม" – สุุภาษิตจีน
หมายความว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไมว่าด้านใดก็ตามในชีวิต คนเราควรรู้จักที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น แทนที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งท้ายสุดอาจต้านทานไม่ไหว

3. "เพชรมีตำหนิยังดีกว่าก้อนหินก้อนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ – สุุภาษิตจีน
หมายความว่า เพชรหนึ่งก้อนต่อให้มีตำหนิแค่ไหนก็ตามก็ยังมีมูลค่ามากกว่าก้อนหินก้อนนึงอยู่ดี

4. "หนังสือดีๆ เล่มหนึ่งคือเพื่อนแท้ – สุุภาษิตจีน
การได้อ่านหนังสือดีๆ เล่มหนึ่งนั้นเปรียบเสมือนกับการได้คบหามิตรที่ดี

5. “จุดเทียนส่องสว่าง ยังดีกว่าการก่นด่าความมืดมิด” – สุุภาษิตจีน
หมายถึงหากความยากลำบากเข้ามาเยี่ยมเยือนในชีวิต แทนที่จะโอดครวญโหยหวน สู้หาวิธีทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังดีเสียกว่า

รับแปลภาษาจีน | รับแปลจีนเป็นอังกฤษ | รับแปลภาษาอังกฤษเป็นจีน | ล่ามภาษาจีน | รับพากย์จีน โดย TIS Translation 0896663660