Driving License

Driving License

ใบขับขี่ในประเทศต่างๆ - รับพากย์เสียง

ใบขับขี่/ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์-รถจักรยานยนต์

ประเทศไทย
การที่จะได้ใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทยมานั้นไม่ยากเลย ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศมีสิทธิที่จะขอสอบเพื่อถือใบขับขี่ไทยได้เช่นกัน เพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้วไปขนส่งจังหวัดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้าสอบ หากผ่านการสอบ จะรอรับใบขับขี่ได้ในเวลาประมาณ 30 วัน

ตัวอย่างใบขับขี่ของประเทศไทย

การสอบมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจัดในวันเดียวกัน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนั้นจะมีขึ้นก่อนการสอบ ผู้ร้องขอจะได้ไอดีชั่วคราวซึ่งมีผลใช้ได้ 1 ปีหรืออาจจะ 5 ปีถ้าผู้ร้องขอเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าชั่วคราว ใบขับขี่สากลนั้นได้รับการยอมรับในประเทศไทยและสามารถใช้บัตรเพื่อรับใบอนุญาตได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสอบ บัตรพลาสติกสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั้นจะแตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น การสอบและเอกสารก็ต้องดำเนินการสองครั้งด้วยหากต้องการใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท

ประเทศสิงคโปร์
ใบขับขี่ในประเทศสิงคโปร์นั้นออกให้โดยตำรวจจราจร โดยอายุ 18 ปีคืออายุขั้นต่ำสุดที่จะสามารถรับใบขับขี่ชั่วคราว (PDL) ได้ ซึ่งใบขับขี่ชั่วคราวนี้จะอนุญาตให้ผู้ถือฝึกขับรถได้ภายใต้การดูแลของผู้สอนขับรถ ใบขับขี่ชั่วคราวจะได้รับก็ต่อเมื่อผ่านการสอบภาคทฤษฎีเบื้องต้นแล้ว ผู้ถือใบขับขี่ชั่วคราวจำเป็นต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎีขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะไปสอบการสอบขับขี่ภาคปฏิบัติ เมื่อผ่านการสอบขับขี่ภาคปฏิบัติแล้ว ก็จะได้รับใบขับขี่ที่ไม่ต้องมีการดูแลแล้ว แต่ถึงแม้ว่าจะได้บัตรแล้ว ผู้ขับขี่ใหม่ก็ต้องแสดงป้ายทดลองขับขี่เป็นเวลา 1 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุญาต

ตัวอย่างใบขับขี่ของประเทศสิงคโปร์

ฮ่องกง
ในฮ่องกง อายุ 16 ปีสามารถขับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่น้อยกว่า 50 cc ได้ และอายุ 18 ปีสามารถขับรถจักรยานยนต์ที่มากกว่า 50 cc ได้ อายุที่น้อยที่สุดที่สามารถมีใบขับขี่ได้คืออายุ 18 ปีสำหรับรถยนต์ และอายุ 21 ปีสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ ตามกฎหมายแล้ว ผู้ขับขี่จะต้องพกใบขับขี่ที่ยังใช้ได้ไปด้วยขณะขับรถและต้องแสดงใบขับขี่หากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการ บุคคลที่อายุมากกว่า 70 ปีต้องผ่านการทดสอบทางการแพทย์อย่างเข้มงวดเพื่อที่จะได้รับการอนุญาตซึ่งมีระยะเวลากำหนดอยู่

ตัวอย่างใบขับขี่ของฮ่องกง

ประเทศอินเดีย
ในประเทศอินเดีย อายุ 16 ปีสามารถขับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่น้อยกว่า 50 cc ได้และอายุ 18 ปีสามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มากกว่า 50 cc ได้ สำนักการขนส่งส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ออกใบขับขี่ในรัฐต่างๆ ตามกฎหมาย ผู้ขับขี่จะต้องพกใบขับขี่ขณะขับขี่และต้องแสดงใบขับขี่หากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการ ในส่วนของบุคคลที่อายุ 50 ปีหรือมากกว่านั้นจะต้องผ่านการทดสอบทางการแพทย์อย่างเข้มงวดเพื่อที่จะได้รับการอนุญาตซึ่งมีระยะเวลาจำกัดและต้องทำใหม่ทุกๆ 5 ปี ใบขับขี่สำหรับการพาณิชย์มีผลใช้ 3 ปีและต้องทำใหม่ทันทีเมื่อหมดอายุ

ตัวอย่างใบขับขี่ของประเทศอินเดีย

ประเทศมาเลเซีย
อายุระหว่าง 16 ปีถึง 21 ปีนั้นเป็นอายุที่สามารถมีใบขับขี่ได้ถึงแม้จะทางรัฐจะมีการกังวลเรื่องความปลอดภัยการขับขี่ของวัยรุ่นอยู่บ้างก็ตาม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2011 ผู้ขับขี่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ในวันเกิดโดยที่ไม่ต้องรอถึงวันหมดอายุ

ตัวอย่างใบขับขี่ของประเทศมาเลเซีย

ประเทศญี่ปุ่น
ใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่นมีด้วยกัน 3 สีที่ปรากฎบนวันหมดอายุ
สีเขียว – ผู้ขับขี่ใหม่ (ใบอนุญาตใบแรก) มีผลใช้ 2 ถึง 3 ปี
สีน้ำเงิน – ผู้ขับขี่ผู้มีประวัติการขับขี่ที่ใสสะอาดน้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ที่มีประวัติการขับขี่มาแล้ว 5 ปี
สีทอง – ผู้ขับขี่ผู้ที่ต่ออายุใบขับขี่และมีประวัติการขับขี่ที่ใสสะอาดอย่างน้อย 5 ปี (ไม่มีการฝ่าฝืนกฎ)

ตัวอย่างใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศเปรู
อายุ 18 ปีคืออายุขั้นต่ำที่สามารถมีใบขับขี่ได้ สามารถรับได้โดยต้องผ่านการทดสอบด้านรถยนต์ ด้านคอมพิวเตอร์ และผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบการมองเห็นด้วยถึงจะอนุญาตให้ขับขี่ได้

ตัวอย่างใบขับขี่ของประเทศเปรู

ประเทศแคนาดา
อายุแค่ 16 ปีคืออายุขั้นต่ำที่สามารถมีใบขับขี่ที่อนุญาตให้ขับขี่ได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้โดยสารรถไปด้วย ซึ่งใบขับขี่จะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละเขต

ตัวอย่างใบขับขี่ของแคนาดา

ประเทศศรีลังกา
ใบขับขี่แบบ E-Smart มีให้บริการในประเทศศรีลังกา ใบขับขี่เหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ใน “ระบบจุด” ในประเทศศรีลังกานั้น ใบขับขี่เป็นเอกสารทางการซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือสามารถใช้ยานยนต์ประเภทต่างๆ ได้บนถนนสาธารณะ ใบขับขี่พวกนี้ควบคุมโดยกรมจราจร อายุ 18 ปีคืออายุที่น้อยที่สุดที่สามารถขับยานพาหนะทุกประเภทได้

ประเทศออสเตรเลีย
อายุที่สามารถมีใบขับขี่ได้จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละรัฐและดินแดนต่างๆ โดยจะมีอายุระหว่าง 16 ปีถึง 18 ปีที่สามารถมีใบขับได้

ใบขับขี่ของประเทศออสเตรเลีย

ที่มา: wikipedia

Tags: รับแปลภาษาญี่ปุ่น | ล่ามภาษาจีน | รับพากย์เสียงภาษาเกาหลี | รับแปลภาษามาเลย์

บริการของเรา

รับแปลภาษาพม่า | ล่ามจีน | รับพากย์เสียงภาษาเกาหลี | รับแปลภาษาอังกฤษ | ล่ามเกาหลี