ลูกค้าประเภทบริษัทนิติบุคคล

โปรดชำระค่าบริการล่วงหน้า 50% และชำระส่วนที่เหลือเมื่อส่งงานหรือตามเงื่อนไขที่ตกลง สำหรับงานล่ามโปรดชำระเต็มจำนวนล่วงหน้า

ลูกค้าบุคคลทั่วไป

โปรดชำระค่าบริการเต็มจำนวนล่วงหน้า (กรณีค่าบริการน้อยกว่า 8,000 บาท) หรือ ชำระล่วงหน้า 50% และชำระส่วนที่เหลือเมื่อส่งงาน

หมายเลขบัญชีธนาคาร

ธนาคาร: กสิกรไทย
สาขา: สมุทรปราการ
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี: บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง
หมายเลขบัญชี: 360-23937-7-0
ธนาคาร: กรุงเทพ
สาขา: สมุทรปราการ
บัญชี: ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี: บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง
เลขบัญชี.: 155-7-28424-5
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
สาขา: ถนนศรีสมุทร (สมุทรปราการ)
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี: บจก. ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง
หมายเลขบัญชี: 337-2-20356-0
Bank: Bangkok Bank
Branch: Samut Prakan
Account Type: Saving Account
Beneficiary: TIS Marketing Co.,Ltd.
Account No.: 155-7-28424-5
parallax background

หมายเหตุ:

 - โปรดชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า กรณีอัตราค่าบริการน้อยกว่า 10,000 บาท
 - กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบนำฝากหรือสลิปเอทีเอ็ม) มายัง admin@tistranslation.com เพื่อยืนยันการใช้บริการ
 - เมื่อเราได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้วเท่านั้น จึงจะเริ่มงาน
 - ผู้ใช้บริการสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% กรณีค่าบริการมากกว่า1,000 บาท
 - เราจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนตามลำดับ
 - โปรดตรวจสอบเอกสารฉบับแปลภายใน 10 วัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงใดๆ

สถานที่ตั้ง

บริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
27 ถ.ศรีสมุทร ซอย 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0115548003452LINE ID: tistranslation (ไม่ต้องเติม @)

โปรดแนบหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการใช้บริการ

    โปรดกรอกรหัสยืนยันตามภาพ

    captcha