รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษาทุกภาษา

Language Translation Service

รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารราชการทุกประเภท อาทิ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเกิด ทะเบียนสมรส ฯลฯ

รับแปลสัญญาทางกฎหมาย

รับแปลเอกสารสัญญาทางกฎหมายประเภทต่างๆ อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาแต่งตั้งตัวแทน ฯลฯ

รับแปลคู่มือการใช้งาน

รับแปลคู่มือใช้งานประเภทต่างๆ คู่มือซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครื่องจักร รถยนต์ ยานพาหนะประเภทต่างๆ

รับแปลรายงานประจำปี

รับแปลรายงานประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน หนังสือชี้ชวน รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ฯลฯ

รับแปลเอกสารทางธุรกิจ

บริการรับแปลเอกสารทางธุรกิจและการลงทุนต่างๆ อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาร่วมทุน MOU ฯลฯ

รับแปลเกมและคลิปวิดิโอ

รับแปลเนื้อหาเกมออนไลน์ เกมมือถือ เกมคอนโซล และคลิปเกมต่างๆ

รับแปลคู่มือทุกประเภท

รับแปลเอกสารคู่มือต่างๆ อาทิ คู่มือการฝึกอบรม คู่มือพนักงาน คู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ

รับแปลเว็บไซต์ โบรชัวร์

รับแปลเว็บไซต์ โบรชัวร์ ใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท รับแปลทุกภาษา
parallax background

เหตุใดลูกค้าส่วนใหญ่จึงให้ความไว้วางใจเราเป็นจำนวนมาก

Quality Matters
งานแปลเอกสารทุกชิ้นงานจะผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทั้งเนื้อหา ไวยากรณ์ สำนวนและการเลือกใช้คำได้อย่างเหมาะสมก่อนส่งมอบ

Certified Translators
เฉพาะนักแปลที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปีเท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมทีมนักแปลของเรา

QUICK TURNAROUND
เราสามารถแปลเอกสารราชการต่างๆ แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชม. อาทิ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
Accreditation
เราให้การประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้งานด้านต่างๆ อาทิ ยื่นเรื่องขอวีซ่า ฯลฯ ได้ทันที

Global Standard
ด้วยทีมงานนักแปลเจ้าของภาษากว่า 100 ท่านทำให้เราสามารถส่งมอบงานแปลเอกสารในภาษาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นมืออาชีพ

Customer Service
เราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างเต็มที่ด้วยความสุภาพและรอยยิ้ม ทำให้เราเป็นอันดับหนึ่งด้านบริการรับแปลเอกสาร

ส่งต้นฉบับและรับการประเมินราคา ฟรี ได้ทันที

parallax background

ขั้นตอนการใช้บริการ

รับแปลภาษาญี่ปุ่น1

Step 1

ลูกค้าส่งต้นฉบับให้แก่ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ ทำใบเสนอราคาเพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการแปล
รับแปลเมนูอาหาร2

Step 2

มอบหมายให้นักแปลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ แปลเอกสาร
Thai Proofreader3

Step 3

ทีมงานฝ่ายพิสูจน์อักษร ตรวจทาน แก้ไข และเรียบเรียงคำแปลเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องมากที่สุด
รับแปลภาษาลาว4

Step 4

ดำเนินการส่งมอบงานฉบับแปลขั้นสุดท้ายที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบคอบให้แก่ผู้ใช้บริการ
ขอใบเสนอราคา

ขอรับคำปรึกษา ฟรี! 0925959933

รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษา

LANGUAGE TRANSLATION SERVICE

ขอใบเสนอราคา

  โปรดกรอกรหัสยืนยันตามภาพ

  captcha

  ศูนย์การแปลทีไอเอส รับแปลภาษา

  ศูนย์การแปลทีไอเอส รับแปลภาษา

  ภาษาที่แปลบ่อย

  บริษัทชั้นนำ นิติบุคคล และหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากให้ความไว้วางใจในการใช้บริการรับแปลภาษา
  จากศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอสฯ ในหลากหลายคู่ภาษา แต่ที่เราให้บริการแปลบ่อยครั้งคือ

  ส่งต้นฉบับและรับการประเมินราคา ฟรี ได้ทันที

  SOME OF OUR CLIENTS

  รายชื่อลูกค้าประเภทบริษัทและองค์กรนิติบุคคลชั้นนำ SME รวมถึงหน่วยภาครัฐ ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการกับศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ในการให้บริการด้านต่างๆ ที่เรามีความเชี่ยวชาญ