รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษา

LANGUAGE TRANSLATION SERVICE

เราตระหนักดีว่างานแปลทุกชิ้นงานต้องการความรวดเร็ว ความสมบูรณ์ถูกต้องของคำแปล ความสำเร็จทางธุรกิจของคุณอาจขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมอบหมายให้เฉพาะนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เฉพาะทาง และมีประสบการณ์ในสายงานนั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการแปลเอกสารให้กับผู้ใช้บริการ
เรายังเน้นย้ำด้านการเลือกใช้ไวยากรณ์ที่เหมาะสม ความถูกต้องของเครื่องหมายวรรค การสะกดคำที่ถูกต้องเพื่อให้เอกสารของคุณสามารถเป็นที่เข้าใจได้โดยง่ายของผู้อ่าน ด้วยประสบการณ์ในวงการแปลกว่าหนึ่งทศวรรษ เรามั่นใจว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้คุณดำเนินธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ


ขอใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถาม 092-595-9933

ขอใบเสนอราคา

ศูนย์การแปลทีไอเอส รับแปลภาษา

ศูนย์การแปลทีไอเอส รับแปลภาษา
 

WHY TIS?

การมอบหมายให้นักแปลเจ้าของภาษาดำเนินงานแปลเฉพาะด้านที่ตนมีความถนัด รวมถึงควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในกระบวนการแปลทำให้ศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอสสามารถผลิตผลงานแปลออกมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา อันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำจำนวนมาก

เราให้การรับประกันคุณภาพงานแปลที่ได้มาตรฐาน มีความสมบูรณ์ถูกต้องตลอดกระบวนการแปลแบบครบวงจร โดยมีการนำเอาเครื่องมือช่วยแปลชั้นนำระดับโลก SDL Trados Studio มาประยุกต์ใช้ เพื่อสามารถเข้าถึง "ฐานข้อมูลคำแปล" ขนาดใหญ่ที่เราจัดเก็บมานานนับ 10 ปี ทำให้เราสามารถแปลงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา

รับแปลสัญญาประเภทต่างๆ
SPECIALIZATION

งานแปลสัญญาทางกฎหมาย

รับแปลรายงานประจำปี
SPECIALIZATION

รายงานประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน

รับแปลงานด้านการโรงแรม
SPECIALIZATION

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รับแปลคู่มือรถยนต์
SPECIALIZATION

คู่มือรถยนต์และยานพาหนะประเภทอื่นๆ

เอกสารประเภทอื่นๆ ที่รับแปล

เอกสารราชการ

บริการรับแปลเอกสารราชการทุกประเภท อาทิ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเกิด ทะเบียนสมรส ฯลฯ

สัญญาทางกฎหมาย

สัญญาทางกฎหมายประเภทต่างๆ อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาแต่งตั้งตัวแทน ฯลฯ

คู่มือการใช้งาน

รับแปลคู่มือใช้งานประเภทต่างๆ คู่มือซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครื่องจักร รถยนต์ ยานพาหนะประเภทต่างๆ

รายงานประจำปี

รับแปลรายงานประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน หนังสือชี้ชวน รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ฯลฯ

เอกสารเชิงธุรกิจ

บริการรับแปลเอกสารเชิงธุรกิจการค้าต่างๆ อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาร่วมทุน MOU ฯลฯ

เกมและคลิปวิดิโอ

รับแปลเนื้อหาเกมออนไลน์ เกมมือถือ เกมคอนโซล และคลิปเกมต่างๆ

เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ

รับแปลเว็บไซต์ โบรชัวร์ ใบปลิว สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

คู่มือการฝึกอบรม

รับแปลคู่มือการฝึกอบรม คู่มือพนักงาน คู่มือทุกประเภท

ส่งต้นฉบับและรับการประเมินราคา ฟรี ได้ทันที

ขั้นตอนการใช้บริการ

รับแปลภาษาญี่ปุ่น1

Step 1

ลูกค้าส่งต้นฉบับให้แก่ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ ทำใบเสนอราคาเพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการแปล
รับแปลเมนูอาหาร2

Step 2

มอบหมายให้นักแปลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการแปล
Thai Proofreader3

Step 3

ทีมงานฝ่ายพิสูจน์อักษร ตรวจทาน แก้ไข และเรียบเรียงคำแปลเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องมากที่สุด
รับแปลภาษาลาว4

Step 4

ดำเนินการส่งมอบงานฉบับแปลขั้นสุดท้ายที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบคอบให้แก่ผู้ใช้บริการ

ภาษาที่แปลบ่อย

บริษัทชั้นนำและองค์กรนิติบุคคลจำนวนมากให้ความไว้วางใจในการใช้บริการรับแปลภาษา
จากศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอสฯ ในหลากหลายคู่ภาษา แต่ที่เราให้บริการแปลบ่อยครั้งคือ