จำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรแกรมSDL Trados | ซอฟท์แวร์บริหารจัดการคำศัพท์

SDL TRADOS

โปรแกรม SDL Trados Studio 2017® เป็น โปรแกรม CAT Tool (Computer-assisted translation Tool) ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ด้วยเม็ดเงินลงทุนในด้านการวิจัยพัฒนามากกว่า 3,300 ล้านบาท เพื่อนำนักแปลทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการแปลในปัจจุบันและอนาคตที่แตกต่างจาก เดิมโดยสิ้นเชิง


โปรแกรม SDL Trados Studio 2017® จะช่วยให้คุณสามารถแปลเอกสารได้รวดเร็วมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีด้านหน่วยความจำที่เรียกว่า Translation memory (TM) โดยการนำเอาประโยคที่เคยได้แปลไปแล้วก่อนหน้านี้มาหมุนเวียนใช้งานซ้ำได้อีก ซึ่งช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลานั่งแปลข้อความเดิม ประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแปลงานให้แล้วเสร็จได้รวดเร็วขึ้น ส่งมอบเอกสารฉบับแปลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร็วยิ่งกว่า


GET A FREE QUOTATION | ขอใบเสนอราคา

OUR SDL Trados SERVICES

โปรแกรมSDL Trados Studio 2017

SDL Trados Studio 2017 Freelance
E-LEARNING

SDL Trados Studio 2009 SP3 Freelance เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับนักแปลอิสระซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงล่าสุดโดยบริษัท SDL ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในระดับโลก ผู้บุกเบิกและพัฒนาซอฟท์แวร์หน่วยความจำด้านการแปล (Translation Memory Software) ด้วยการผนวกผสมผสานกันระหว่างโปรแกรม SDLX และ Trados ไว้ด้วยกันจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรมได้อย่างสูงสุด พร้อมคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมจากรุ่นก่อนหน้าได้แก่ AutoSuggest, QuickPlace, real-time preview และ PDF filter

GET A FREE QUOTATION
โปรแกรมSDL Trados Studio 2017

SDL Trados Studio 2017 Freelance Plus

SDL Trados Studio 2017 Freelance Plus SP1 นอกเหนือจากคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการใช้งานเฉกเช่นเดียวกับรุ่นปกติแล้ว Plus เวอร์ชั่น ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานโดยเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานสามารถลงโปรแกรม TRADOS ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องพร้อมกัน

GET A FREE QUOTATION
โปรแกรมSDL Trados Studio 2017

SDL MutiTerm Desktop 2017

SDL MultiTerm Desktop 2017 เป็นซอฟท์แวร์บริหารจัดการคำศัพท์บัญญัติเฉพาะทาง (Desktop Terminology Management Tools) จาก SDL ที่ช่วยให้นักแปลและผู้เชี่ยวชาญด้านศัพท์บัญญัติ บริหารจัดการคำศัพท์เฉพาะทางที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และนำมาใช้ควบคู่กับโปรแกรม SDL Trados Studio 2017

GET A FREE QUOTATION
โปรแกรมSDL Trados Studio 2017

SDL MultiTerm Extract 2017

ด้วยโปรแกรม SDL MultiTerm Extract 2017 จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการแปลได้เป็นเป็นอย่างมากในการใช้เวลาไปกับการหาศัพท์บัญญัติหรือวลีเฉพาะด้านต่างๆ ด้วยการสร้างอภิธานศัพท์ส่วนตัว (Custom Glossaries) สำหรับงานแปลในทุกโปรเจ็กต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมาพร้อมกับโปรแกรม SDL PhraseFinder

GET A FREE QUOTATION
โปรแกรมSDL Trados Studio 2017

SDL Trados Studio 2017 Professional (Activation Code License)

SDL Trados Studio 2017 SP3 Professional (Single user License) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานในระดับองค์กรหรือสถาบันภาษา เหมาะสมกับกับการใช้งานสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กขององค์กร โดยสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกภาษา (Freelance version รองรับการใช้งานสูงสุดเพียง 5 ภาษา) พร้อมด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการใช้งานที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการแปลเอกสารให้เสร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น AutoSuggest creation, SDL PerfectMatch, QuickPlace, real-time preview and PDF filter!

GET A FREE QUOTATION
โปรแกรมSDL Trados Studio 2017

SDL Trados Studio 2017 Workgroup (Network)

SDL Trados Studio 2017- Workgroup (Network) เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานในระดับองค์กร โดยนอกจากจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ SDL Trados Studio 2009 SP3 Professional (Activation Code License) แล้ว ยังมีคุณสมบัติโดดเด่นที่สำคัญคือความสามารถในการแบ่งปันการใช้งานกับผู้ใช้โปรแกรมหลายท่าน ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตาม

GET A FREE QUOTATION
โปรแกรมSDL Trados Studio 2017

SDL Trados 2017 Training

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ใช้งานในระดับเริ่มต้น (Beginner Level) • ฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม TRADOS 2017 และ Multiterm 2017 • โปรแกรมฝึกอบรมจัดขึ้นตามกำหนดการซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง • ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.) • การจัดฝึกอบรมสำหรับระดับเริิ่มต้นใช้งาน (Beginner) จะจัดขึ้นเมื่อมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป

GET A FREE QUOTATION