โปรดกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา

  ASK FOR A QUOTATION

  NAME (ชื่อ) * :

  EMAIL (อีเมล) * :

  LINE ID (ไอดีไลน์) :

  PHONE (โทร) * :

  MOBILE (มือถือ) :

  ORGANIZATION (ชื่อบริษัท) :

  ADDRESS (ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี):

  LANGUAGE PAIR (ภาษาที่ต้องการจะแปล) :

  Source files (แนบต้นฉบับ)

  แนบไฟล์ 1 :
  แนบไฟล์ 2 :
  แนบไฟล์ 3 :

  MESSAGE (รายละเอียดอื่นๆ)

  โปรดกรอกรหัสยืนยันตามภาพ

  captcha

  ผลงานแปลมากกว่า 10,000,000 คำ


  จากประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา
  ลูกค้ามากกว่า 60 ประเทศให้ความไว้วางใจ

  FROM OUR BLOG

  CLIENT TESTIMONIALS

  • เอกสารฉบับแปลทุกชิ้นจะมีการประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องอย่างเป็นทางการ พร้อมตราประทับของทางศูนย์การแปลฯ หรือกงสุลเพื่อให้ผู้ใช้บริการนำไปใช้งานต่อ เช่น ประกอบการยื่นขอวีซ่าได้ในทันที
  • เราสามารถแปลเอกสารราชการต่างๆ อาทิ ใบสูติบัตร บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ

  • ด้วยฐานข้อมูลคำแปลมากกว่า 15  ล้านคำตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมาทำให้เราสามารถส่งมอบงานแปลที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องและได้มาตรฐาน ถูกหลักไวยากรณ์และมีการเลือกใช้คำและสำนวนที่สวยงามเหมาะสม

  • เรามีทีมนักแปลคุณภาพเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์แปลมากกว่า 10 ปีและมีความเชี่ยวชาญงานแปลในหลากหลายสาขา พร้อมรับรองคำแปลถูกต้อง

  • Dtac
   Thank you to all of your guys we have been able to optimize our translation processes. The use of translation memory software has been a great discovery for us.
   Dtac
  • Orion Investigation
   We have been working with TIS for many years and many translation projects, and your work has always been excellent.
   Orion Investigation
  • Suraphon Food
   We thank you for your top-notch service for our translation project that had a very tight deadline. Without your support, we could not have finished the project on a timely basis.
   Suraphon Food
  • Canon Marketing
   We are really appreciated for the impeccable quality of your translation as well as the speed and dependability of your services.
   Canon Marketing
  • Yanmar Motor
   I would like to thank you all of your team support. I guarantee that TIS is a true professional language service provider in Thailand.
   Yanmar Motor
  • UTCC Pharmacy
   Many thanks for excellent English translation you provided! Next time, please assign this translator to all our future work.I will be happy to work with your professional team in the near future.
   UTCC Pharmacy
  • Uraiwan
   The Thai translation is outstanding. Also, quick delivery was beyond my expectation.
   Uraiwan
  • Sumitomo Trading
   As always, TIS Translation is wonderful.
   Sumitomo Trading
  • ECC Education
   Once our French customer took a look the translation. He impressed with your translation and mentioned that the translation must be performed by experienced native French translator.We will use your service again.
   ECC Education
  • MK Mobile
   Our communication was great and everything went smoothly with our translation project. Thank for great support
   MK Mobile
  • Our translation project was rather complex but with your team dedication, we were able to complete our translation project on-time with an accurate translation.
  • Daikin Technology
   Translation of our employee manuals was terrific. Now, other departments want to use your translation service as well.Thank so much for your the job.
   Daikin Technology
  • Suraphon Food
   We thank you for your top-notch service for our translation project that had a very tight deadline. Without your support, we could not have finished the project on a timely basis.
   Suraphon Food
  • Robert ManPower
   We have been working with TIS for many years and many translation projects, and your work has always been excellent.Recently, I reviewed your translations, the translated content was beyond my expectation.
   Robert ManPower
  • Canon Marketing
   We are really appreciated for the impeccable quality of your translation as well as the speed and dependability of your services.
   Canon Marketing
  • Yanmar Motor
   I would like to thank you all of your team support. I guarantee that TIS is a true professional language service provider in Thailand.
   Yanmar Motor
  • UTCC Pharmacy
   Many thanks for excellent English translation you provided! Next time, please assign this translator to all our future work.I will be happy to work with your professional team in the near future. 
   UTCC Pharmacy
  • Uraiwan
   The Thai translation is outstanding. Also, quick delivery was beyond my expectation.
   Uraiwan
  • Sumitomo Trading
   As always, TIS Translation is wonderful.
   Sumitomo Trading
  • ECC Education
   Once our French customer took a look the translation. He impressed with your translation and mentioned that the translation must be performed by experienced native French translator.We will use your service again.
   ECC Education
  • MK Mobile
   Our communication was great and everything went smoothly with our translation project. Thank for great support
   MK Mobile
  • PTTEP
   Our translation project was rather complex but with your team dedication, we were able to complete our translation project on-time with an accurate translation.
   PTTEP
  • Daikin Technology
   Translation of our employee manuals was terrific. Now, other departments want to use your translation service as well. Thank so much for your the job.
   Daikin Technology
  • Robert ManPower
   Recently, I reviewed your translations, the translated content was beyond my expectation.
   Robert ManPower