โปรดกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา

ASK FOR A QUOTATION

NAME (ชื่อ) * :

EMAIL (อีเมล) * :

LINE ID (ไอดีไลน์) :

PHONE (โทร) * :

MOBILE (มือถือ) :

ORGANIZATION (ชื่อบริษัท) :

ADDRESS (ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี):

LANGUAGE PAIR (ภาษาที่ต้องการจะแปล) :

Source files (แนบต้นฉบับ)

แนบไฟล์ 1 :
แนบไฟล์ 2 :
แนบไฟล์ 3 :

MESSAGE (รายละเอียดอื่นๆ)

โปรดกรอกรหัสยืนยันตามภาพ

captcha

ผลงานแปลมากกว่า 10,000,000 คำ


จากประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา
ลูกค้ามากกว่า 60 ประเทศให้ความไว้วางใจ

FROM OUR BLOG

CLIENT TESTIMONIALS

 • เอกสารฉบับแปลทุกชิ้นจะมีการประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องอย่างเป็นทางการ พร้อมตราประทับของทางศูนย์การแปลฯ หรือกงสุลเพื่อให้ผู้ใช้บริการนำไปใช้งานต่อ เช่น ประกอบการยื่นขอวีซ่าได้ในทันที
 • เราสามารถแปลเอกสารราชการต่างๆ อาทิ ใบสูติบัตร บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ

 • ด้วยฐานข้อมูลคำแปลมากกว่า 15  ล้านคำตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมาทำให้เราสามารถส่งมอบงานแปลที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องและได้มาตรฐาน ถูกหลักไวยากรณ์และมีการเลือกใช้คำและสำนวนที่สวยงามเหมาะสม

 • เรามีทีมนักแปลคุณภาพเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์แปลมากกว่า 10 ปีและมีความเชี่ยวชาญงานแปลในหลากหลายสาขา พร้อมรับรองคำแปลถูกต้อง

 • Dtac
  Thank you to all of your guys we have been able to optimize our translation processes. The use of translation memory software has been a great discovery for us.
  Dtac
 • Orion Investigation
  We have been working with TIS for many years and many translation projects, and your work has always been excellent.
  Orion Investigation
 • Suraphon Food
  We thank you for your top-notch service for our translation project that had a very tight deadline. Without your support, we could not have finished the project on a timely basis.
  Suraphon Food
 • Canon Marketing
  We are really appreciated for the impeccable quality of your translation as well as the speed and dependability of your services.
  Canon Marketing
 • Yanmar Motor
  I would like to thank you all of your team support. I guarantee that TIS is a true professional language service provider in Thailand.
  Yanmar Motor
 • UTCC Pharmacy
  Many thanks for excellent English translation you provided! Next time, please assign this translator to all our future work. I will be happy to work with your professional team in the near future.
  UTCC Pharmacy
 • Uraiwan
  The Thai translation is outstanding. Also, quick delivery was beyond my expectation.
  Uraiwan
 • Sumitomo Trading
  As always, TIS Translation is wonderful.
  Sumitomo Trading
 • ECC Education
  Once our French customer took a look the translation. He impressed with your translation and mentioned that the translation must be performed by experienced native French translator. We will use your service again.
  ECC Education
 • MK Mobile
  Our communication was great and everything went smoothly with our translation project. Thank for great support
  MK Mobile
 • Our translation project was rather complex but with your team dedication, we were able to complete our translation project on-time with an accurate translation.
 • Daikin Technology
  Translation of our employee manuals was terrific. Now, other departments want to use your translation service as well. Thank so much for your the job.
  Daikin Technology
 • Suraphon Food
  We thank you for your top-notch service for our translation project that had a very tight deadline. Without your support, we could not have finished the project on a timely basis.
  Suraphon Food
 • Robert ManPower
  We have been working with TIS for many years and many translation projects, and your work has always been excellent. Recently, I reviewed your translations, the translated content was beyond my expectation.
  Robert ManPower
 • Canon Marketing
  We are really appreciated for the impeccable quality of your translation as well as the speed and dependability of your services.
  Canon Marketing
 • Yanmar Motor
  I would like to thank you all of your team support. I guarantee that TIS is a true professional language service provider in Thailand.
  Yanmar Motor
 • UTCC Pharmacy
  Many thanks for excellent English translation you provided! Next time, please assign this translator to all our future work. I will be happy to work with your professional team in the near future.  
  UTCC Pharmacy
 • Uraiwan
  The Thai translation is outstanding. Also, quick delivery was beyond my expectation.
  Uraiwan
 • Sumitomo Trading
  As always, TIS Translation is wonderful.
  Sumitomo Trading
 • ECC Education
  Once our French customer took a look the translation. He impressed with your translation and mentioned that the translation must be performed by experienced native French translator. We will use your service again.
  ECC Education
 • MK Mobile
  Our communication was great and everything went smoothly with our translation project. Thank for great support
  MK Mobile
 • PTTEP
  Our translation project was rather complex but with your team dedication, we were able to complete our translation project on-time with an accurate translation.
  PTTEP
 • Daikin Technology
  Translation of our employee manuals was terrific. Now, other departments want to use your translation service as well. Thank so much for your the job.
  Daikin Technology
 • Robert ManPower
  Recently, I reviewed your translations, the translated content was beyond my expectation.
  Robert ManPower