โปรดกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา

ASK FOR A QUOTATION

NAME (ชื่อ) * :

EMAIL (อีเมล) * :

PHONE (โทร) * :

MOBILE (มือถือ) :

ORGANIZATION (ชื่อบริษัท) :

ADDRESS (ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี):

LANGUAGE PAIR (ภาษาที่ต้องการจะแปล) :

Source files (แนบต้นฉบับ)

แนบไฟล์ 1 :
แนบไฟล์ 2 :
แนบไฟล์ 3 :

MESSAGE (รายละเอียดอื่นๆ)

โปรดกรอกรหัสยืนยันตามภาพ

captcha

ผลงานแปลมากกว่า 10,000,000 คำ


จากประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา
ลูกค้ามากกว่า 60 ประเทศให้ความไว้วางใจ

FROM OUR BLOG

CLIENT TESTIMONIALS

 • Thank you to all of your guys we have been able to optimize our translation processes. The use of translation memory software has been a great discovery for us.
  Dtac
 • We have been working with TIS for many years and many translation projects, and your work has always been excellent.
  Orion Investigation
 • We thank you for your top-notch service for our translation project that had a very tight deadline. Without your support, we could not have finished the project on a timely basis.
  Suraphon Food
 • We are really appreciated for the impeccable quality of your translation as well as the speed and dependability of your services.
  Canon Marketing
 • I would like to thank you all of your team support. I guarantee that TIS is a true professional language service provider in Thailand.
  Yanmar Motor
 • Many thanks for excellent English translation you provided! Next time, please assign this translator to all our future work. I will be happy to work with your professional team in the near future.
  UTCC Pharmacy
 • The Thai translation is outstanding. Also, quick delivery was beyond my expectation.
  Uraiwan
 • As always, TIS Translation is wonderful.
  Sumitomo Trading
 • Once our French customer took a look the translation. He impressed with your translation and mentioned that the translation must be performed by experienced native French translator. We will use your service again.
  ECC Education
 • Our communication was great and everything went smoothly with our translation project. Thank for great support
  MK Mobile
 • Our translation project was rather complex but with your team dedication, we were able to complete our translation project on-time with an accurate translation.
 • Translation of our employee manuals was terrific. Now, other departments want to use your translation service as well. Thank so much for your the job.
  Daikin Technology
 • We thank you for your top-notch service for our translation project that had a very tight deadline. Without your support, we could not have finished the project on a timely basis.
  Suraphon Food
 • We have been working with TIS for many years and many translation projects, and your work has always been excellent. Recently, I reviewed your translations, the translated content was beyond my expectation.
  Robert ManPower
 • We are really appreciated for the impeccable quality of your translation as well as the speed and dependability of your services.
  Canon Marketing
 • I would like to thank you all of your team support. I guarantee that TIS is a true professional language service provider in Thailand.
  Yanmar Motor
 • Many thanks for excellent English translation you provided! Next time, please assign this translator to all our future work. I will be happy to work with your professional team in the near future.  
  UTCC Pharmacy
 • The Thai translation is outstanding. Also, quick delivery was beyond my expectation.
  Uraiwan
 • As always, TIS Translation is wonderful.
  Sumitomo Trading
 • Once our French customer took a look the translation. He impressed with your translation and mentioned that the translation must be performed by experienced native French translator. We will use your service again.
  ECC Education
 • Our communication was great and everything went smoothly with our translation project. Thank for great support
  MK Mobile
 • Our translation project was rather complex but with your team dedication, we were able to complete our translation project on-time with an accurate translation.
  PTTEP
 • Translation of our employee manuals was terrific. Now, other departments want to use your translation service as well. Thank so much for your the job.
  Daikin Technology
 • Recently, I reviewed your translations, the translated content was beyond my expectation.
  Robert ManPower