รับพากย์เสียงภาษาอังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ

วิธีใช้บริการ

1

ส่งสคริปท์

ผู้ใช้บริการส่งสคริปท์งานพากย์เสียงมาให้ทางเราพิจารณา
2

เลือกนักพากย์

เลือกเสียงนักพากย์ที่ต้องการ 2-3 ท่านโดยรับฟังเสียงตัวอย่างด้านล่าง
3

เสนอราคา

ทางเราทำใบเสนอราคาให้ผู้ใช้บริการพิจารณาอนุมัติ
4

ชำระเงิน

ผู้ใช้บริการทำการชำระเงินค่าบริการตามเงื่อนไขที่ตกลงในใบเสนอราคา

ตัวอย่างเสียงพากย์ภาษาไทย

ตัวอย่างเสียงพากย์ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเสียงพากย์ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างเสียงพากย์ภาษาจีน