เรื่องน่ารู้ 15 ข้อก่อนเยี่ยมเยือนพม่า

รู้ไว้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศพม่า (เมียนม่าร์)

ประเทศพม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทย รวมทั้งมีแรงงานพม่าที่เข้ามาประกอบอาชีพขายแรงงานเป็นจำนวนมากในหลายภาคอุตสาหกรรม และด้วยนโยบายเปิดประเทศของพม่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้ประเทศพม่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายชาติทั่วโลกกันเลยทีเดียว

วันนี้ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ ขอแนะนำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศพม่าก่อนไปเยี่ยมเยือนกัน ดังนี้

1. ประเทศพม่ามีพื้นที่รวม 261,970 ตารางไมล์ และพม่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพม่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 40 ของโลก

2. พม่ามีประชากร 54,363,426 ล้านคน (ปี 2016) โดยมีประชากรได้รับการศึกษาร้อยละ 83 ของจำนวนประชากรชาวพม่าทั้งหมด และชาวพม่ามีอายุขัยโดยเฉลี่ยที่ 57 ปี

3. ประเทศพม่าเป็นเพียง 1 ใน 3 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบวัดแบบเมตริก (metric) ซึ่งเป็นระบบสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกใช้กันเป็นมาตรฐาน ส่วนอีกสองประเทศคือสหรัฐอเมริกาและไลบีเรีย ยกตัวอย่างเช่น การชั่งน้ำหนักในประเทศพม่าใช่หน่วยวัดว่า “เพียกทา” ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 1.63 กก.

เมืองพุกาม (Bagan ในภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ ณ มัณฑะเลย์ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงในอดีตของราชอาณาจักรพุกามในช่วงศตวรรษที่ 9 ถึง 13 เมืองพุกามนั้นมีมีวัด สถูป เจดีย์ ศาสนสถานต่างๆ มากถึง 10,000 แห่ง ซึ่งได้รับการก่อสร้างภายในพื้นที่ราบลุ่มของประเทศพม่า ในปัจจุบันมีหลงเหลือเพียงประมาณ 2,200 แห่ง

4. วัดและเจดีย์ต่างๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยุ่ในปัจจุบันในประเทศพม่านั้นได้รับการก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12-13 ภายใต้ความเชื่อของศาสนาพุทธสายเถรวาทในช่วงราชอาณาจักรพุกาม ซึ่งพบเห็นได้ทั่วประเทศพม่าในปัจจุบัน

5. ปัจจุบันนี้ ประชากรชาวพม่าร้อยละ 89 นับถือศาสนาพุทธ

6. ชาวพม่าทั้งหญิงชายต่างนิยมการใช้เครื่องสำอางค์จากสมุนไพรที่เรียกว่า “ทานาคา” ในการทาบริเวณใบหน้าเพื่อปกป้องแสงแดด รวมถึงช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึง รวมทั้งช่วยลดความมันอีกด้วย

7. อาหารพื้นบ้านของชาวพม่าจะคล้ายคลึงกับของชาวไทย คือรับประทาน ข้าวสวย เนื้อสัตว์ พืชผัก และน้ำซุปต่างๆ ในแต่ละมื้อ ในบางแห่งมีการใช้นิ้วมือรับประทานอาหารเหมือนในอดีตกาลด้วยเช่นกัน

8. บัตรเครดิตยังไม่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายและไม่สามารถใช้งานได้ในหลายพื้นที่ของประเทศพม่า และมีตู้เอทีเอ็มเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ดังนั้น หากไปเยี่ยมเยือนประเทศพม่า ทางศูนย์การแปลทีไอเอสฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเตรียมเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐรวมถึงแลกเงินท้องถิ่นพม่าไปใช้จ่ายกันด้วย สำหรับเงินสกุลท้องถิ่นของพม่าคือสกุลเงินจ๊าด (Kyat)

9. ประเทศพม่าพึ่งพาเกษตรกรรมเป็นแหล่งรายได้หลักมากกว่าครึ่งของมูลค่ามวลรวมประชาชาติหรือ GDP ข้าวถือเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศพม่า

10. นักท่องเที่ยวยังคงได้เห็นเด็กชาวพม่าห้อยสายสิญจน์ที่คอหรือที่ข้อมือเพื่อช่วยในการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายหรือผีสางต่างๆ

11. มื่อชาวพม่าต้องการเรียกบริกรหรือเด็กเสิร์ฟตามร้านอาหาร มักจะจุ๊ปาก คล้ายๆ กับเสียงจุ๊ปากเวลาคนไทยเรียกให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาหาเรานั่นเอง

12. เบียร์ดังสัญชาติพม่ามียี่ห้อว่า Myanmar

13. ชุดประจำชาติของชาวพม่าเรียกว่า “ลองยี (Longvi)” ซึ่งเป็นโสร่งที่สวมใส่กันทั้งเพศชายและหญิง

14. การเคี้ยวหมากจะคงเป็นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จากร้านค้าเล็กๆ ที่จำหน่ายหมากชุดอันประกอบไปด้วย ลูกหมากและเครื่องเทศ ซึ่งในบางทีอาจมียาเส้นอยู่ด้วย จากนั้นห่อเป็นก่อนแล้วเอาเข้าปากเคี้ยว

15. ชินลง (Chinlone) เป็นกีฬาพื้นบ้านที่ผสมผสานระหว่างกีฬาและการเต้น  —  ผู้เล่นจะล้อมรอบกันเป็นวงกลมโดยพยายามเลี้ยงลูก “ชินลง” ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งคล้ายกับการเล่นตะกร้อของไทยนั่นคือสามารถใช้ส่วนใดของร่างกายก็ได้ ยกเว้นการใช้มือในการประคองลูกชินลงไม่ให้หล่นพื้น


ภาพประกอบ: Pixabay และภาพบางส่วนดึง URL มาจากเว็บอื่นๆ

Tag: รับแปลภาษาพม่า | รับแปลพม่าเป็นไทย รับแปลไทยเป็นพม่า ล่ามไทย-พม่า

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน