คำว่าใหญ่โตไม่ได้มีแต่คำว่า Big

คำว่าใหญ่โตไม่ได้มีแต่คำว่า Big

คำว่าใหญ่โตไม่ได้มีแต่คำว่า Big

คำว่าใหญ่โตไม่ได้มีแต่คำว่า Big

คำว่าใหญ่ไม่ได้มีแต่คำว่า Big นะ

ตั้งแต่เล็กจนโตเราก็คุ้นเคยว่า คำว่าใหญ่นั้น ภาษาอังกฤษ ก็คือ big ไม่ว่าจะแต่งประโยคอะไรก็จะใช้คำนี้ เพราะเป็นคำที่พูดติดปากและจำได้ง่าน แต่จริงๆแล้วนั้นมีคำอีกตั้งมากมายที่มีความหมายว่าใหญ่โต มโหฬาร วันนี้เราจึงจะมานำเสนอคำว่า ใหญ่ ในภาษาอังกฤษว่าจะมีคำใดบ้างพร้อมกับตัวอย่างประกอบ เพื่อใหคุณผู้อ่านนั้นเข้าใจมากขึ้น ไปชมกันเลย

Vast [adj.] กว้างใหญ่, ไพศาล, มากมาย

 • The Sahara is a vast desert.

ทะเลสายซาฮารากว้างใหญ่ไพศาล

 • They crossed the vast continent on foot.

พวกเขาเดินข้ามทวีปที่กว้างใหญ่ด้วยเท้าของพวกเขาเอง

Large [n. adj. adv.] โต, สูง  , กว้างขวาง

 • He has a large family.

เขามีครอบครัวใหญ่

 • He has a large number of books.

เขามีหนังสือจำนวนมาก

Huge [adj.] เบ้อเร่อ, มหึมา, มากมาย, ใหญ่โต

 • I made a huge mistake

ฉันทำให้เกิดปัญหาใหญ่

 • The concert was a huge success.

งานคอนเสริต์ประสบความสำเร็จมาก

Gigantic [adj. ] มากมาย, เหมือนยักษ์, ใหญ่โต

 • Titanic was of gigantic size.

เรือไททานิคมีขนาดใหญ่โตมาก

 • A gigantic bird came flying toward him.

นกตัวใหญ่บินตรงมาหาเขา

Enormous [adj.] มหันต์, มหึมา, มโหฬาร, มากมาย, ใหญ่โต

 • He lives in an enormous house

เขาอยู่บ้านหลังใหญ่มโหฬาร

 • That plane is enormous!

เครื่องบินลำนั้นใหญ่มาก

Tremendous [adj. ] มากมาย, เยอะแยะ, ใหญ่โต มหึมา

 • It will be a tremendous banquet.

มันจะเป็นมืออาหารที่อลังการมาก

 • Thunderstorms release tremendous amounts of energy.

ฝนฟ้าคะนองปล่อยพลังงานอันมากมายมหาศาล

Massive   [adj.], ใหญ่โต

 • The massive body of a gorilla is covered with a thick coat of coarse black hair.

ร่างการที่ใหญ่โตของกอริล่านั้นปกคลุมด้วยขนสีดำที่หนา

 • The road was blocked by a massive boulder

ถนนถูกกีดขวางด้วยก้อนหินก้อนใหญ่ที่ตกมาจากภูเขาก้อนใหญ่

       วันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์มากมายที่มีความหมายว่า “ใหญ่” คุณผู้อ่านก็อย่าลืมนำไปปรับใช้เพื่อสนทนากันดูนะคะ จะได้ไม่ทำให้เราต้องพูดคำซ้ำๆอีก  คราวหน้าจะมาเสนอเรื่องอะไร ขอให้ติดตามกันด้วยนะคะ