คุณภาพงานแปล: เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่มิควรมองข้าม

คุณภาพงานแปล: เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่มิควรมองข้าม

ในการคัดเลือกผู้ให้บริการแปลภาษาหรือรับแปลเอกสารของคุณนั้น หลายครั้งเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมิใช่น้อย เพราะว่ามีผู้ให้บริการแปลเอกสารจำนวนมากในอินเตอร์เน็ท การตัดสินใจใช้บริการในบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดปัญหาที่ในช่วงแรกที่ผู้ใช้บริการอาจมองข้ามไป อาทิ คุณภาพงานแปลที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งงานไม่ตรงเวลา การไม่สามารถติดต่อนักแปลหรือผู้ให้บริการแปลได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเกิดกับนักแแปลฟรีแลนซ์ที่ขาดความรับผิดชอบหรือร้านรับแปลเอกสารขนาดเล็กที่มิได้ประกอบธุรกิจด้านบริการแปลเอกสารหรือแปลภาษาเป็นธุรกิจหลัก วันนี้ทางศูนย์การแปลทีไอเอสฯ มีคำแนะนำดีๆ ในการที่คุณนำมาใช้คัดเลือกผู้ให้บริการแปลเพื่อให้งานแปลที่มีคุณภาพกันดังนี้

  • ศูนย์การแปลหัวนอกดีกว่าดีกว่าไทย จริงหรือ?

ในประเทศไทย มีศูนย์การแปลระดับโลกมาตั้งสำนักงานอยู่ในไทยประมาณ 4-5 ราย ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเหล่านี้มิใช่บริษัทคนไทยแต่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกด้วยกัน อาทิ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกา Fortune 500 เป็นต้น การใช้บริการบริษัทเหล่านี้ แม้ว่าจะได้งานแปลที่มีคุณภาพที่ดีก็จริง แต่อัตราค่าบริการก็สูงตามไปด้วยเนื่องจากค่าโสหุ้ยหรือค่าดำเนินการของบริษัทเหล่านี้สูงหลายแสนหรือหลายล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้ ถ้าเป็นการแปลเอกสารจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย บริษัทหรือศูนย์การแปลหัวนอกเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็มักส่งงานต่อให้กับนักแปลคนไทยที่รู้ภาษานั้นๆ เป็นผู้แปลในที่สุด แล้วเหตุใด ผู้ใช้บริการจึงควรเลือกใช้บริการในราคาที่สูงเกินควรในขณะที่มีตัวเลือกที่ให้บริการแปลที่ดีไม่แพ้กันอย่างศูนย์การแปลทีไอเอสฯ ที่มีนักแปลมืออาชีพระดับโลกหลากหลายภาษาที่สามารถผลิตผลงานได้เทียบเท่ากัน แต่ในระดับราคาที่เหมาะสมกับธุรกิจของคนไทยมากกว่า

  • งานแปลใช้แค่นักแปลคนเดียวก็ได้ จริงหรือ?

การแปลเอกสารนั้นเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับการส่งมอบสินค้าและบริการประเภทอื่นๆ เช่น โรงงานผลิตสินค้าอาจมีระดับขั้นตอนและการควบคุมคุณภาพแยกเป็นแต่ละฝ่ายแต่ละแผนก ทั้งนี้เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดีที่สุด ดังนั้น ในการเลือกใช้บริการผู้ให้บริการรับแปลเอกสารหรือรับแปลภาษา ผู้ใช้บริการควรเลือกศูนย์การแปลมาตรฐานที่มิได้ให้บริการแปลเอกสารโดยนักแปลเพียงคนๆ เดียว แต่ควรสอบถามด้วยว่าผู้ให้บริการนั้นๆ มีทีมงานฝ่ายพิสูจน์อักษรคอยตรวจสอบ แก้ไขและเรียบเรียงคำแปลให้มีความถูกต้องสูงสุดหรือไม่ ซึ่งนี่เป็นกระบวนการแปลครบวงจรที่ทางศูนย์การแปลทีไอเอสฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ศูนย์การแปลที่ได้มาตรฐานอย่างศูนย์การแปลทีไอเอสนั้นมีขั้นตอน กระบวนการแปลแบบครบวงจร โปรแกรมช่วยแปล และที่สำคัญคือทีมงานฝ่ายพิสูจน์อักษรที่จะช่วยตรวจสอบและควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบงานแปลขั้นสุดท้ายให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเราให้การรับประกันงานแปลที่ได้มาตรฐานทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถนำผลงานแปลไปใช้งานต่อในขั้นถัดไปได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับนักแปลอิสระหรือฟรีแลนซ์ งานแปลที่คุณได้รับเป็นงานแปลที่ผ่านการแปลและตรวจสอบจากบุคคลเพียงคนเดียว ซึ่งมักพบข้อผิดพลาดมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักแปลที่ขาดประสบการณ์หรือนำเสนออัตราค่าบริการที่ต่ำกว่าความเป็นจริงไปมาก

  • ความร่วมมือระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการแปลภาษาเป็นสิ่งสำคัญ

โดยทั่วไปแล้ว นักแปลเป็นผู้รับผิดชอบผลงานแปลที่ส่งมอบว่าจะมีคุณภาพหรือไม่ แต่ทั้งนี้แทบจะเป็นไปได้ยากที่จะแปลงานได้อย่างมีคุณภาพ หากต้นฉบับที่ทำการแปลนั้นมีความกำกวมหรือมีการเลือกใช้คำและประโยคที่สับสน ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องแน่ใจว่าต้นฉบับของเอกสารที่จะแปลนั้นมีความถูกต้อง ชัดเจนและสามารถทำความเข้าได้โดยผู้อ่านทั่วไปได้ และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ผู้ใช้บริการควรชี้แจง แนะนำหรือบอกกล่าวความต้องการของตนให้กับนักแปลได้รับทราบด้วยเช่นกันเพื่อให้ทางศูนย์การแปลสามารถผลิตผลงานแปลได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้เช่นกัน

คุณภาพของงานแปลที่ส่งมอบนั้นขึ้นอยู่กับต้นฉบับและความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ของนักแปลเป็นสำคัญ นักแปลที่มีคุณภาพนั้นอัตราค่าบริการย่อมสูงกว่าท้องตลาดเป็นธรรมดา แต่นักแปลที่มีประสบการณ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทีมงานของศูนย์การแปลทีไอเอสหลายท่าน สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดีกว่าและน่าเชื่อถือมากกว่า ดังนั้น คุณไม่ควรเน้นย้ำเพียงอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าเสมอไป คุณควรดูประวัติและผลการดำเนินงาน รวมถึงเสียงติชมจากผู้ใช้บริการก่อนหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการคัดเลือกผู้ให้บริการด้านการแปลภาษาที่ดีที่สุด

ภาพประกอบ: Pixabay, 123rf

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน