bookmark
ไทย
site map
Email

รับแปลเอกสาร

 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook
  แจ้งการการโอนเงิน ( กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ทางเราจึงจะได้รับข้อมูลการแจ้งโอนเงิน )
   
   

ชื่อ-นามสกุล*

อีเมล*

เบอร์โทร*

   
 เลขที่ใบเสนอราคา*

 ธนาคารที่โอน* ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย

ยอดการโอน*

วัน-เดือน-ปี ในการโอน*

ช่วงเวลาในการโอนเงิน*

 

หลักฐานการโอนเงิน