bookmark
ไทย
site map
Email

รับแปลเอกสาร

 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

บริการออกแบบสิ่งพิมพ์  (Desktop Publishing Service: DTP) ภาษาต่างประเทศ

     คุณเคยประสบปัญหาเช่นนี้หรือไม่ เมื่อผู้ให้บริการแปลภาษาของคุณให้บริการแปลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะเดียวกันทางคุณมีความต้องการที่จะนำผลงานฉบับแปลในภาษาต่างๆ เหล่านั้นไปเผยแพร่ จัดพิมพ์เป็น โบรชัวร์ แคตตาล็อก จดหมายข่าว เว็บไซต์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ แต่ผู้ให้บริการด้านการแปลภาษาแห่งอื่นๆไม่สามารถให้บริการด้านนี้ได้ ทั้งนี้เนื่องจากขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์คือกราฟฟิคดีไซน์ทีู่้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ชั้นนำ อาทิ Adobe Indesign, Adobe illustrator, Adobe Macromedia DreamWeaver/Flash และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้มีความรู้ในภาษาที่ตนออกแบบสิ่งพิมพ์ในภาษานั้นๆด้วยอย่างแท้จริง

     ณ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น เรามีนักออกแบบกราฟฟิคในระดับมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถความเชียวชาญในภาษานั้นๆ และเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิคชั้นนำ เช่น Adobe Indesign, Adobe illustrator จึงทำให้เราเป็น one stop service แห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการครบวงจรทั้งด้านการแปลภาษาและออกแบบสิ่งพิมพ์ในภาษาต่างๆ  (DTP) ที่แม้แต่บริษัทรับออกแบบสิ่งพิมพ์ชั้นนำต่างๆของประเทศไทย ยังให้ความไว้วางใจศูนย์การแปลของเราในการแปลและออกแบบสิ่งพิมพ์ในภาษานั้นๆ โดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบสิ่งพิมพ์โดยนักออกแบบกราฟฟิคที่มิได้มีความรู้ในภาษานั้นๆ อาจทำให้การสะกด การตัดคำ การเว้นวรรค การเรียงประโยค(จากซ้ายไปขวา  เช่น ภาษาอาหรับ/อารบิก หรือจากขวาไปซ้าย เช่นภาษาไทย อังกฤษ) มีความผิดเพี้ยน ไม่ถูกต้อง และต้องมีการส่งงานแก้ไขงานหลายครั้งหลายหนทำให้ธุรกิจของคุณได้รับความเสียหายหรือสูญเสียลูกค้าในที่สุด

ทีไอเอส ทรานสเลชั่น บริการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing Service: DTP) ในภาษาต่างๆดังนี้
ออกแบบสิ่งพิมพ์ ( DTP) ภาษาอังกฤษ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ ( DTP) ภาษาจีน
ออกแบบสิ่งพิมพ์  ( DTP) ภาษาญี่ปุ่น
ออกแบบสิ่งพิมพ์  ( DTP) ภาษาเกาหลี
ออกแบบสิ่งพิมพ์  ( DTP) ภาษาอารบิก/อาหรับ
ออกแบบสิ่งพิมพ์  ( DTP) ภาษาฟาร์ซี/เปอร์เซีย
ออกแบบสิ่งพิมพ์  ( DTP) ภาษาไทย
และภาษาอื่นๆ เช่น ฮินดู สเปน เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส เป็นต้น

หากคุณสนใจใช้บริการออกแบบสิ่งพิมพ์ภาษาต่างๆ โปรดโทรสอบถามได้ที่ 02-2609112, 02-258-7143-44

ตัวอย่างงาน สิ่งพิมพ์ ภาษาต่างๆ -- Click

บริการของเรา

 

 

 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์ภาษาจีน
 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น
 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์ภาษาเกาหลี
 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์ภาษาลาว
 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์ภาษาพม่า
 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์ภาษากัมพูชา/เขมร
 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์ภาษาเวียดนาม
 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์ภาษาเยอรมัน
 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์ภาษารัสเซีย
 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์ภาษาอิาลี
 • และ์ภาษา อื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส อาหรับ อารบิค ฟาร์ซี อูรดู ฮินดี ฯลฯ

 • บริการ/รับทำ DTP ภาษาอังกฤษ
 • บริการ/รับทำ DTP ภาษาจีน
 • บริการ/รับทำ DTP ภาษาญี่ปุ่น
 • บริการ/รับทำ DTP ภาษาเกาหลี
 • บริการ/รับทำ DTP ภาษาลาว
 • บริการ/รับทำ DTP ภาษาพม่า
 • บริการ/รับทำ DTP ภาษากัมพูชา/เขมร
 • บริการ/รับทำ DTP ภาษาเวียดนาม
 • บริการ/รับทำ DTP ภาษาเยอรมัน
 • บริการ/รับทำ DTP ภาษารัสเซีย
 • บริการ/รับทำ DTP ภาษาอิตาลี
 • และ์ภาษา อื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส อาหรับ อารบิค ฟาร์ซี อูรดู ฮินดี ฯลฯ

 • บริการ DTP (Desk Top Publishing)
 • รับทำ DTP
 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์
 • รับออกแบบโลโก้
 • รับออกแบบโบรชัวร์
 • รับออกแบบแคตตาล็อก
 • รับออกแบบสิ่งพิมพ์ในภาษาต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส อาหรับ อารบิค ฟาร์ซี อูรดู ฮินดี อิตาลี เยอรมัน พม่า ลาว กัมพูชา ฯลฯ