bookmark
ไทย
site map
Email

รับแปลเอกสาร

 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

     ทีไอเอส ทรานสเลชั่น เปิดให้บริการแปลเอกสารและจัดส่งล่ามในภาษาต่างๆ มาเกือบทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานนักแปลและล่ามผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านได้ทำงานด้านการแปลภาษาและล่ามเป็นวิชาชีพโดยตรงมากกว่า  10 ปีขึ้นไป โดยนักแปลและล่ามหลายท่านเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในสถาบันการอุดมศึกษาชั้นทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ และนักแปลและล่ามหลายท่านเป็นอาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาการแปลและล่ามโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำของไทย หรือเคยทำงานในสำนักงานกฎหมายชั้นนำระดับประเทศ นอกจากนี้ทีมงานนักแปลของเราจำนวนมากที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ บริหาร การตลาด การเงิน บัญชี กฎหมาย วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งนักแปลผู้มีประสบการณ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเจ้าของภาษานั้นๆ  ทีไอเอส ทรานสเลชั่น  มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์การแปลของเราได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการแปลเอกสารในภาษาต่างๆให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนชั้นนำจำนวนมาก เช่น รพ.เปาโล ปตท. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงแรมอมารี และบริษัทองค์กร ชั้นนำอื่นๆ

     ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ระลึกเสมอว่าไม่มีงานแปลชิ้นใดเล็กเกินไปสำหรับเรา ไม่ว่าคุณจะมีเพียงจดหมายส่วนตัวเพียงหนึ่งฉบับหรือเอกสารคู่มือต่างๆที่มีจำนวนหลายร้อยหน้าก็ตาม ทีไอเอส ทรานสเลชั่นนำเสนองานแปลคุณภาพ ซึ่งงานแปลทุกชิ้นนจะได้รับการแปล อ่านทบทวน ตรวจสอบ แก้ไข และเรียบเรียงการใช้ถ้อยคำต่างๆเพื่อให้ผลงานแปลที่ออกมามีคุณภาพสูงที่สุดโดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

    โปรดโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-730-9933, 092-595-9933

บริการของเรา

 

 

 • รับแปลภาษารัสเซีย
 • รับแปลภาษาคาซัคสถาน
 • รับแปลภาษาเปอร์เซีย
 • รับแปลภาษามาเลย์
 • ล่ามภาษาพม่า
 • ล่ามภาษาเวียดนาม
 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น
 • ล่ามภาษาฝรั่งเศส

 • รับแปลภาษายูเครน
 • รับแปลภาษาอารบิค
 • รับแปลภาษาฮินดี
 • รับแปลภาษาอินโด
 • ล่ามภาษาลาว
 • ล่ามภาษารัสเซีย
 • ล่ามภาษาเกาหลี
 • ล่ามภาษาอิตาลี

 • รับแปลภาษาเบลารุส
 • รับแปลภาษาอาหรับ
 • รับแปลภาษาอูรดู
 • รับแปลภาษาฮิบรู
 • ล่ามภาษากัมพูชา
 • ล่ามภาษาจีน
 • ล่ามภาษาเยอรมัน
 • ล่ามภาษาสเปน