รับแปลเอกสาร

May 21, 2019
ทะเบียนบ้าน House registration certificate รับแปลทะเบียนบ้าน รับแปลภาษาอังกฤษ

House Registration Certificate

ทะเบียนบ้าน หลายประเทศกำหนดให้ใช้ใบทะเบียนบ้านในการเก็บบันทึกข้อมูลสมาชิกในครอบครัวหรือสิทธิตามกฏหมายเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล วันนี้เราจะมาพูดถึง 10 ประเทศทั่วโลกที่ใช้ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนครอบครัวเป็นเอกสารสำคัญกัน!   ประเทศญี่ปุ่น การจดทะเบียนครอบครัวของญี่ปุ่นเรียกว่า โคเซกิ (戸籍) ตามกฏหมาย ชาวญี่ปุ่นทุกครอบครัวต้องแจ้งการเกิด การรับรองความเป็นบิดา การรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม การเลิกรับ บุตรบุญธรรม การเสียชีวิต การสมรสและการหย่า โดยแจ้งกับเจ้าพนักงานในพื้นที่ ตามปกติใบโคเซกิจะมี 1 หน้า มีข้อมูลบิดามารดาและลูกสองคนแรก ลูกๆคนถัดไปจะถูกเพิ่มในหน้าต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ นายทะเบียนจะเก็บเป็นความลับ เนื้อหาที่ระบุในใบโคเซกิ มีดังต่อไปนี้ 1. นามสกุลและชื่อจริง 2. วันเกิด 3. วันที่และสาเหตุการจดทะเบียน (แต่งงาน เสียชีวิต รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เป็นต้น) 4. ชื่อบิดา-มารดาและความสัมพันธ์ […]