รับแปลเอกสารโฆษณา

August 19, 2017
รับแปลใบปลิว | รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลใบปลิว

ใบปลิว ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท รวมไปถึงโปรโมชั่นที่ออกมาส่งเสริมการตลาด อีกทั้งใบปลิวยังหมายรวมถึง ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่ออกมาภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานภายในบริษัทได้รับทราบ