รับแปลเอกสารการศึกษา

August 19, 2017
รับแปลเอกสารทางการศึกษา | รับแปลงานด่วน ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลเอกสารทางการศึกษา

                เอกสารทางการศึกษา มีหลายประเภท เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษา  ซึ่งคือเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลบันทึกผลการเรียน พัฒนาการของผู้เรียน โดยหลักฐานการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
August 19, 2017
รับแปลใบประกาศนียบัตร | รับแปลงานด่วน

รับแปลใบประกาศนียบัตร

ใบประกาศนียบัตร คือ  เอกสารที่แสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษา จัดเป็นหลักสูตร เป็นเอกสารใช้สำหรับการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เช่น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนดนตรี และคอร์สเรียนอื่นๆ
August 19, 2017
รับแปลแปลทรานสคริปต์ | รับแปลภาษา เอกสาราชการ

รับแปลแปลทรานสคริปต์

                 ใบทรานสคริป (Official Transcript of Record) คือเอกสารรายงานผลการศึกษา ที่บอกรายละเอียดผลการศึกษาแต่ละเทอม ซึ่งจะประกอบไปด้วย รหัสวิชา , ชื่อวิชา , จำนวนหน่วยกิต , เกรดที่ได้รับ , เกรดเฉลี่ยรวมแต่ละเทอม และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษา
August 19, 2017
รับแปลเว็บไซต์บริษัท | รับแปลงานด้านธุรกิจ

รับแปลเว็บไซต์บริษัท

เว็บไซต์บริษัท เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการของบริษัท รวมไปถึงโปรโมชั่นที่กระตุ้นยอดขายให้กับบริษัท แต่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลภาษาเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ต่อการขยายตัวของธุรกิจ