รับแปลงานด่วน

August 19, 2017
รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)

รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)

บัตรประจำตัวประชาชน  เป็นเอกสารทางราชการออกให้เฉพาะผู้ที่เป็นคนไทยเท่านั้น เพื่อใช้เป็นการแสดงตัวตน เราใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อทางราชการ  การสมัคร การเลือกตั้งหรือแม้แต่การติดต่อธุรกิจการค้าก็ล้วนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นเป็นหลักฐานเพื่อแสดงตัวตนว่าเราเป็นบุคคลคนนั้นจริงๆ
August 19, 2017
รับแปลใบสำคัญการหย่า (Divorce Certificate)

รับแปลใบสำคัญการหย่า (Divorce Certificate)

ใบสำคัญการหย่า คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าการสมรสของทั้ง 2 ฝ่ายนั้นสิ้นสุดลง การหย่าร้าง เป็นการกระทำเพื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการสมรสที่ทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่มีบุคคลทั้ง 2 นั้น มีการแจ้งการสมรสซึ่งมีเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ (ใบสำคัญการสมรส) ทั้งนี้สามารถกระทำได้โดยการตกลงกันระหว่าง 2 ฝ่าย หรือโดยการตัดสินของศาล
August 19, 2017
รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (Certificate of Joint Use of Surname)

รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (Certificate of Joint Use of Surname)

                ใบสำคัญในการเปลี่ยนนามสกุล คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลว่าตนเองได้ทำการเปลี่ยนนามสกุลแล้ว ซึ่งใบสำคัญในการเปลี่ยนนามสกุลนี้เป็นเอกสารราชการสำคัญ เพราะเราต้องใช้ยื่นเพื่อแก้ไขเอกสารอื่นๆให้มีชื่อให้ตรงกับนามสกุลใหม่ของเรา
August 19, 2017
รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

                สูติบัตรหรือใบเกิด เป็นหนังสือสำคัญที่นายทะเบียนท้องถิ่นออกให้แสดงรายละเอียดการเกิด  ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญใบเเรกหากมีการเกิดของบุคคลใดก็ตาม  โดยต้องมีการเเจ้งเกิดที่อำเภอเพื่อทำการทำใบสูติบัตร และสูติบัตรนี้เองยังเป็นเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
August 19, 2017
รับแปลใบขับขี่ (Driving License)

รับแปลใบขับขี่ (Driving License)

                ใบขับขี่ , ใบอนุญาตขับขี่ คือ ใบอนุญาตเพื่อยืนยันว่า บุคคลคนนั้นสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีทั้งปฏิบัติ  และได้รับอนุญาตให้สามารถขับขี่รถตามกฎหมายประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น
August 19, 2017
รับเเปลทะเบียนรถ (Car Registration)

รับเเปลทะเบียนรถ (Car Registration)

ทะเบียนรถ คือหลักฐานที่แสดงข้อมูลบ่งบอกถึงการผ่านการต่อทะเบียนรถตามกฎหมายมาแล้ว เนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมีต่อทะเบียนรถยนต์ หรือการต่อภาษี อย่างถูกต้อง
August 19, 2017
รับแปลฉลากสินค้า | รับแปลงานธุรกิจการค้า

รับแปลฉลากสินค้า

ฉลากสินค้า คือป้ายที่บอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆของสินค้าตัวนั้น ซึ่งติดอยู่บนตัวสินค้า หากเราลองไปร้านสะดวกซื้อแล้วหยิบสินค้ามาหนึ่งชิ้น เราจะพบกับรายละเอียดของสินค้า นั้นเหละคือฉลากสินค้า
August 19, 2017
รับแปลบิลค่าไฟ | รับแปลบิลค่าใช้จ่าย โดยศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลบิลค่าไฟ

ใบแจ้งบิลค่าไฟ ถือเป็นเอกสารค่าบริการที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยคำนวนจากปริมาณการใช้งานที่เจ้าหน้าที่จดมิตเตอร์ไว้
May 21, 2019
ทะเบียนบ้าน House registration certificate รับแปลทะเบียนบ้าน รับแปลภาษาอังกฤษ

House Registration Certificate

ทะเบียนบ้าน หลายประเทศกำหนดให้ใช้ใบทะเบียนบ้านในการเก็บบันทึกข้อมูลสมาชิกในครอบครัวหรือสิทธิตามกฏหมายเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล วันนี้เราจะมาพูดถึง 10 ประเทศทั่วโลกที่ใช้ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนครอบครัวเป็นเอกสารสำคัญกัน!   ประเทศญี่ปุ่น การจดทะเบียนครอบครัวของญี่ปุ่นเรียกว่า โคเซกิ (戸籍) ตามกฏหมาย ชาวญี่ปุ่นทุกครอบครัวต้องแจ้งการเกิด การรับรองความเป็นบิดา การรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม การเลิกรับ บุตรบุญธรรม การเสียชีวิต การสมรสและการหย่า โดยแจ้งกับเจ้าพนักงานในพื้นที่ ตามปกติใบโคเซกิจะมี 1 หน้า มีข้อมูลบิดามารดาและลูกสองคนแรก ลูกๆคนถัดไปจะถูกเพิ่มในหน้าต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ นายทะเบียนจะเก็บเป็นความลับ เนื้อหาที่ระบุในใบโคเซกิ มีดังต่อไปนี้ 1. นามสกุลและชื่อจริง 2. วันเกิด 3. วันที่และสาเหตุการจดทะเบียน (แต่งงาน เสียชีวิต รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เป็นต้น) 4. ชื่อบิดา-มารดาและความสัมพันธ์ […]