เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี! กับ

ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆ หรือผู้ที่ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรง หากต้องการพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษานั้นๆ การเรียนรู้รูปประโยคหรือวลีที่ใช้บ่อยในการสนทนาในชีวิตประจำวันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและจะต้องฝึกฝนเป็นประจำก่อนพัฒนาต่อยอดไปยังทักษะด้านอื่นๆ ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่นได้รวบรวมประโยคและบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่ใช้บ่อยออกมาเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ในทันที

26. การให้สัญญา 
27. การยอมรับข้อผิดพลาด 
28. การแสดงความรู้สึกชอบ / ไม่ชอบ 
29. การอธิบายถึงสาเหตุและผลกระทบ 
30. การกล่าวถึงความรู้สึกตนเอง 
31. การใช้โทรศัพท์ 
32. การสร้างสัมพันธ์ 
33. การสอบถามเส้นทาง 
34. การพูดเกี่ยวกับอาชีพ 
35. การแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
36. การสอบความเข้าใจและขอคำอธิบายเพิ่มเติม 
37. การแสดงความเสียใจ 
38. การแสดงความยินดี 
39. การแสดงข้อผูกมัด 
40. การแสดงความไม่ใส่ใจ 
41. การขัดจังหวะผู้อื่นๆ 
42. การกล่าวถึงเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย
43. ความสามารถ 
44. การบอกข่าวดี 
45. การบอกข่าวร้าย 
46. การกล่าวแสดงความไม่พอใจ 
47. การถามและการให้คำแนะนำ 
48. การกล่าวห้ามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
49. การแสดงความตกใจ 
50. การตำหนิติเตียนและการกล่าวหา