เรียนภาษาอังกฤษตอนที่ 4 วิธีกล่าวแนะนำตัวเองและผู้อื่นแบบฉบับเจ้าของภาษา

เรียนภาษาอังกฤษตอนที่ 4 วิธีกล่าวแนะนำตัวเองและผู้อื่นแบบฉบับเจ้าของภาษา

ในชีวิตประจำวันของทุกคน ในบางครั้งเราต้องพบปะผู้คนใหม่ๆ บ้างในบางโอกาส ไม่ว่าจะเป็นวันทำงานวันแรก เปิดเทอมวันแรก หรือไปเข้าร่วมอบรมสัมมนาแล้วพบผู้ร่วมสัมมนาคนอื่นๆ หรือกระทั่งไปงานปาร์ตี้ที่มีผู้คนมากมาย การกล่าวแนะนำตัวเองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในบางครั้งเพื่อนเราอาจจะแนะนำคนอื่นให้เรารู้จัก

หรือเราอาจจะอยากให้เพื่อนโสดรู้จักกับอีกคนนึง จะได้ลงจากคานซักที…ฮา เราสามารถนำเอาประโยคหรือวลีในแบบฉบับเจ้าของภาษาใช้กันไปปรับใช้ได้กันตามสถานการณ์ต่างๆ  ทางศูนย์การแปลทีไอเอสฯ ขอแนะนำให้เรียนรู้และนำรูปประโยคเหล่านี้ไปฝึกใช้กันให้คล่องเลยดีกว่า

การแนะนำตัวเอง (Introducing yourself)

Hello. My name is …(กึ่งทางการ)/ สวัสดีครับ ผมชื่อ….  / สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ…. 

Hi. I’m … / สวัสดี เราชื่อ… (ไม่เป็นทางการ)

Nice to meet you. I’m …(เป็นทางการ) / ยินดีที่ได้รู้จัก ผมชื่อ… / ยินดีที่ได้รู้จัก ดิฉันชื่อ…

Pleased to meet you. I’m … (เป็นทางการ) / ยินดีที่ได้รู้จัก ผมชื่อ… / ยินดีที่ได้รู้จัก ดิฉันชื่อ…

It’s a pleasure to see you. I’m…(เป็นทางการ)  / ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมชื่อ… / ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ดิฉันชื่อ…

May I introduce myself? I’m…(เป็นทางการ) / ผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับ ผมชื่อ … 

How do you do? My name is… / สวัสดีครับ ดิฉันชื่อ…. / สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ…

หมายเหตุ: ทุกครั้งที่คู่สนทนากล่าวว่า How do you do? เราต้องตอบกลับว่า How do you do? ทุกครั้ง ห้ามตอบว่า I’m fine. ฉันสบายดีหรือคำตอบอื่นๆ เพราะผู้พูดพูดมาว่า “สวัสดี” (How do you do?) ดังนั้นเราต้องกล่าว “สวัสดี” (How do you do?) กลับไปเช่นกัน How do you do? ในที่นี่ไม่ได้หมายถึงว่า คุณสบายดีไหม เหมือนที่คนไทยจำนวนมากเข้าใจผิดกัน

Let me introduce myself. I’m …(เป็นทางการ)  ดิฉันขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะ ดิฉันชื่อ…

I’d like to introduce myself. /  I’m … ผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับ ผมชื่อ…

การแนะนำผู้อื่น (Introducing others):

John, I’d like to introduce you to Mary. / จอห์น ผมอยากให้คุณทำความรู้จักกับแม่รี่

John, please meet Mary. / จอห์น นี่แมรี่นะ

John, I’d like you to meet Mary. / คุณจอห์น ผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับแมรี่

John, have you met Mary? / จอห์น คุณรู้จักแม่รี่แล้วหรือยัง

John, let me introduce you to Mary. / จอห์น ผมขออนุญาตแนะนำให้คุณรู้จักกับแมรี่

John, this is Mary. Mary, this is John. / จอห์น นี่คือคุณแม่รี่นะครับ แมรี่ นี่คือคุณจอห็น

การกล่าวตอบเมื่อคุณได้ทำการแนะนำตัวเองหรือมีคนแนะนำให้รู้จักกับใครบางคน:

Nice to meet you. / ยินดีที่ได้รู้จักครับ

I’m pleased to meet you.(เป็นทางการ)/ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

It’s a pleasure to meet you. (เป็นทางการ) / ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

Glad to meet you. / ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

How do you do? / สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ

หมายเหตุ: คำแปลภาษาไทยอาจมีการใช้สรรพนามในภาษาพูดบ้างเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี กับศูนย์การแปลทีไอเอส (ครบทุกตอน)

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน