10 การพูดว่าเรา “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” เป็นภาษาอังกฤษ

10 การพูดว่าเรา “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” เป็นภาษาอังกฤษ

วันนี้ทางศูนย์การแปลทีไอเอสฯ จะมาแนะนำประโยคและวลีต่างๆ ที่ใช้ในการพูดว่าเรา “ชอบ” หรือ ไม่ชอบ” อะไรบางอย่างซึ่งเป็นบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวันในภาษาอังกฤษ ดังนี้

การกล่าวในสิ่งที่เรา “ชอบ” หรือ “สนใจ”:

I like… / ผมชอบ…
I love… / เราชอบ
I enjoy… / ชั้นชอบ…
I adore… / ชั้นชอบ… / ฉันหลงใหล…
I ‘m crazy about… / กูชอบ…
I’m mad about… / กูโคตรชอบ…
I’m keen on… / กูนี่อย่างชอบ…

ตัวอย่างประโยค:

I like cats. / ฉันชอบเลี้ยงแมว
I love reading. / ผมชอบอ่านหนังสือ
I enjoy playing soccer. / ผมชอบเตะบอล
I’m crazy about LEGO. / เราชอบเล่นเลโก้
I’m fond of jass music. / เพลงแจ๊สนี่เพลงโปรดกูเลย
Do you like boxing? Yes, I do. / คุณชอบกีฬาชกมวยไหม ใช่ ผมชอบ

การบอกถึงสิ่งที่เราไม่ชอบ เกลียด หรือไม่สนใจ:

I don’t like… / ผมไม่ชอบ…
I dislike… / ดิฉันไม่ชอบ…
I hate… / ผมเกลียด…
I can’t bear… / กูทนไม่ได้เกี่ยวกับ….
I can’t stand… / กูละเกลียด….( เช่น ทุเรียน)
ตัวอย่างเช่น:
I don’t like that guy. / กูไม่ชอบไอ้ผู้ชายคนนั้นเลยหว่ะ
I can’t stand these people. / ผมนี่ไม่ใชอบกลุ่มคนพวกนี้เลย
I can’t stand this idiot. / ผมละเกลียดไอ้คนงี่เง่าแบบนี้จริงๆ
I don’t like untidy room. / ผมไม่ชอบห้องที่ดูซกมก ไม่เป็นระเบียบเลย
I hate going out at night. ผมไม่ชอบออกนอกบ้านเวลากลางคืน

หมายเหตุ: คำแปลภาษาไทยอาจมีการใช้สรรพนามในภาษาพูดบ้างเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน