เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 5 ประโยคที่ใช้เมื่อรับประทานอาหาร

เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 5 ประโยคที่ใช้เมื่อรับประทานอาหาร

ประโยคในภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยเมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร  มีดังนี้

いただきます。: เริ่มทานแล้วน๊า
ごちそうさま。: ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ (ไม่เป็นทางการ)
ごちそうさまでした。:ขอบคุณมาก (ครับ/ค่ะ) สำหรับอาหารมื้อนี้ (สุภาพ)
おいしい! : อร่อยมาก


いただきます[อ่านว่า อิ ทา ดา คิ มัซ]

(いただきます) เป็นประโยคที่เอ่ยขึ้นก่อนเริ่มรับประทานอาหาร หรือเมื่ออาหารได้เสิร์ฟอยู่ต่อหน้าแล้ว เป็นประโยคที่มาจากกริยาคำว่า อิทาดะคุ (いただく) ซึ่งหมายถึง “ได้รับ” หรือ “ได้มา” ซึ่งบางสิ่งบางอย่างจากคนที่มีสถานภาพสูงกว่าตัวเรา  วลีนี้ยังแสดงถึงความขอบคุณในการได้รับประทานอาหารมื้อนั้นๆ ด้วย เราสามารถใช้ประโยคนี้พูดได้ทุกมื้ออาหารไม่ว่าเวลาใดของวันก็ตาม

ごちそうさま [โกะ ชิ โซ ซา มะ] / ごちそうさまでした [โกะ ชิ โซ ซา มะ เด ชิ ตะ]

โกะชิโซซามะ (ごちそうさま) เป็นประโยคที่กล่าวถึงเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้ว  ชิโซ่ (ちそう) หมายถึงอาหารมื้อพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสพิเศษ เช่น เทศกาลเฉลิมฉลองและ  โกะ (ご) เป็นคำเชื่อมที่เติมด้านหน้าแสดงความสุภาพ แต่คำว่า ชิโซ่ (ちそう) ไม่สามารถใช้เดียวๆ ได้ด้วยตัวเอง ซามะ (さま) เป็นคำเชื่อมที่เติมท้ายประโยคเพิ่มความสุภาพของประโยค

โกะชิโซซามะเดชิตะ (ごちそうさまでした) เป็นการกล่าวที่สุภาพมากยิ่งขึ้นของวลี โกะชิโซซามะ (ごちそうさま).

おいしい [อ่านว่า โอ อิ ชี่]

โออิชี่ (おいしい) หมายถึง “อร่อยมาก” เป็นคำกล่าวยกย่องชมเชยเมื่อเรารู้สึกว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปมีรสชาติอร่อย ถ้าอาหารอร่อย เราสามารถพูดได้ทันทีว่า โออิชี่ (おいしい)

หมายเหตุ

หากต้องดื่มเครื่องดื่มใดๆ ในงานปาร์ตี้ เราสามารถกล่าวคำว่า คันไป! (かんぱい) ซึ่งหมายความว่า “ชนแก้ว!” ในภาษาไทยนั่นเอง


Tag: เรียนภาษาญี่ปุ่น | รับแปลอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น | จัดส่งล่ามภาษาญี่ปุ่น

ภาพประกอบ: Pixabay

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน