เรียนภาษาญี่ปุ่นตอนที่ 11 นับเลขภาษาญี่ปุ่น 20-100

เรียนภาษาญี่ปุ่นตอนที่ 11 นับเลขภาษาญี่ปุ่น 20-100

วิธีการนับเลขเป็นภาษาญี่ปุ่นจาก 20-100

วันนี้เรามาเรียนการนับเลขเป็นภาษาญี่ปุ่นต่อจากตอนที่แล้วกัน วิธีการนับเลขเป็นภาษาญี่ปุ่น มีดังนี้


10จู้
202 x 10นิ จู้二十
303 x 10ซัง จู้三十
404 x 10ย่น จู้四十
505 x 10โก๊ะ จู้五十
606 x 10โรคุ จู้六十
707 x 10นานา จู้七十
808 x 10ฮา จิ จู้八十
909 x 10เคียว จู้九十
100ฮายัคคึ

ตัวเลขอื่นๆ ที่อยู่ตรงกลางสามารถนับเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ดังนี้:

2120 + 1นิ จู้ อิจิ二十一
3330 + 3ซัง จู้ ซัง三十三
4240 + 2ย้ง จู้ นิ四十二
6460 + 4โรคุ จู้ ย่ง六十四
8580 + 5ฮาจิ จู้ โก๊ะ八十五
9990 + 9เคี่ยว จู้ เคี่ยว九十九


Tag: เรียนนับเลขภาษาญี่ปุ่น | เรียนภาษาญี่ปุ่น

ภาพประกอบ: Pixabay

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน