เรียนภาษาญี่ปุ่นตอนที่ 10 นับเลขภาษาญี่ปุ่น 11-19

เรียนภาษาญี่ปุ่นตอนที่ 10 นับเลขภาษาญี่ปุ่น 11-19

วิธีการนับเลขเป็นภาษาญี่ปุ่นจาก 11-19

วิธีการนับเลขหลักสิบในภาษาญี่ปุ่นจะคล้ายคลึงกับภาษาไทยคือ สิบหนึ่ง (สิบเอ็ด) สิบสอง สิบสาม … สิบเก้า


1110+1じゅう いち十一จู้ อิจิ
1210+2じゅう に十二จู้ นิ
1310+3じゅう さん十三จู้ ซัง
1410+4じゅう よん ・じゅう し十四จู้ ย่ง/ จู้ ชิ
1510+5じゅう ご十五จู้ โก๊ะ
1610+6じゅう ろく十六จู้ โรคุ
1710+7じゅう なな ・じゅう しち十七จู้ นานา / จู้ ชิจิ
1810+8じゅう はち十八จู้ ฮาจิ
1910+9じゅう く ・じゅう きゅう十九จู้ คึ / จู้ เคี่ยว

Tag: รับแปลภาษาญี่ปุ่น พันทิพ | แปลภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี

ภาพประกอบ: Pixabay

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน