เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 4 การกล่าวขอบคุณและขอโทษ

เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 4 การกล่าวขอบคุณและขอโทษ

วิธีการกล่าว “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ในภาษาญี่ปุ่น มีดังนี้

ありがとうございます。Thank you.  ขอบคุณมากๆ (ครับ/ค่ะ)
すみません。 Excuse me. / I’m sorry. ขอโทษที หรือ ขออภัยด้วย(ครับ/ค่ะ)
ごめんなさい。:  ขอโทษที / โทษนะ มักใช้กล่าวขอโทษแบบไม่เป็นทางการ

ありがとうございます。[อ่านว่า อะ ริ กา โต้ โก ไซ มัส] ขอบคุณมากๆ เลย (ครับ/ค่ะ)

อะริกาโต้ (ありがとう) เป็นประโยคที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับคนทั่วไปมีความหมายว่า “ขอบคุณ” ส่วน อะริกาโต้โกไซมัส (ありがとうございます) เป็นประโยคที่เป็นทางการมากกว่าแต่ให้ความหมายเดียวกันคือการกล่าว “ขอบคุณ” แต่การเติม โกไซมัส  (ございます) เข้าไปทำให้ประโยคมีความมสุภาพมากขึ้น

すみません。[อ่านว่า ซุ มิ มา เซ็ง] ขอโทษ (ครับ/ค่ะ)

ซุ มิ มา เซ็ง (すみません) เป็นวลีที่หมายความว่า “ขอโทษด้วย” หรือ “ขออภัยด้วย” ในภาษาไทย

ごめんなさい

ごめんなさい [อ่านว่า โกเมนนาไซ]  ให้ความหมายคล้ายกันคือ “ขอโทษ”

หมายเหตุ

โดโมะ (どうも) หมายถึง “ขอบคุณ”  เป็นการกล่าวขอบคุณสั้นๆ ของประโยคเต็มที่ว่า โดโม่อะริกาโต้ (どうもありがとう).
โกเมน (ごめん) หมายถึง “ขอโทษที” เป็นการกล่าวอย่างย่อๆ จากประโยคเต็มที่ว่า โกเม็นนาไซ (ごめんなさい).
อย่างไรก็ตาม การกล่าวสั้นๆ ห้วนๆ เช่นนี้มักใช้กับคนสนิทหรือคนรู้จักเท่านั้น ไม่ควรใช้ในกับผู้อาวุโสกว่า คุณครู หรือในการเจรจาธุรกิจ


Tag: รับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ | รับแปลอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น | จัดส่งล่ามภาษาญี่ปุ่น

ภาพประกอบ: Pixabay

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน