“Fun” กับ “Funny” ใช้คำไหนดีนะ

“Fun” กับ “Funny” ใช้คำไหนดีนะ

“Fun” กับ “Funny” ใช้คำไหนดีนะ

“Fun” กับ “Funny” ใช้คำไหนดีนะ

เราจะเห็นคำว่า “  Fun ” กับ “ Funny ” ในประโยคภาษาอังกฤษบ่อยมาก แต่หลายๆคนยังสับสนถึงวิธีการใช้ว่าทั้ง2คำนั้นควรใช้อย่างไร และมีความหมายต่างกันอย่างไร

ซึ่งจริงๆแล้วทั้ง 2 คำนั้นมีความหมายที่แตกต่างกัน ถ้าใช้สลับกันจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไป ดังนั้นระวังวิธีการใช้ด้วยนะคะ

Fun (คำนาม) สนุกสนาน ใช้ต่อจาก verb to be.

  • The show yesterday was very fun.

การแสดงเมื่อวานสนุกมาก

  • I watched a movie last night, it was fun.

เมื่อคืนฉันดูภาพยนตร์ มันสนุกดี

  • Playing badminton can be a lot of fun.

การตีแบตมินตันทำให้เรารู้สึกสนุกสนาน

Funny (คำคุณศัพท์)ตลกขบขัน

คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตลกขบขันหรือทำให้เราหัวเราะได้นั้นเอง Funny จะวางอยู่หน้าคำนามเสมอเพราะทำหน้าที่ขยายคำนามนั้นเอง

  • The story that he told me was very funny.

เรื่องที่เขาเล่าให้ฉันฟังตลกมาก

  • I think he is very funny.

ฉันคิดว่าเขาตลกมาก

             เมื่อรู้ถึงข้อแตกต่างกันแล้วอย่าใช้สลับกันนะ ไม่งั้นชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้เลย หรือเรียกว่างานเข้า ถ้าเราพูดว่า Your show is funny. แทนที่จะพูดว่า Your show is fun. เราตั้งใจจะพูดว่าการแสดงของเขาสนุก กลายเป็นการแสดงของเขารู้สึกตลกขบขันละก็ ถ้าไม่ใช้งานแสดงตลกก็ถูกเข้าใจผิดแน่เลยๆ