คำแนะนำในการเลือกใช้บริการศูนย์การแปลที่ได้มาตรฐาน

เมื่อธุรกิจก้าวข้ามจากธุรกิจภายในประเทศไปสู่ระดับสากล การมีเนื้อหาในเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นๆ ย่อมเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ลองพิจารณาดูว่าหากเนื้อหาหรือ Content ที่ปรากฎบนเว็บไซต์มีคำแปลที่ผิดพลาดเพียงจุดเดียวอาจทำให้การสื่อความหมายผิดพลาด แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับภาพลักษณ์หรือแบรนด์อิมเมจของธุรกิจ ดังนั้น การว่าจ้างศูนย์การแปลมืออาชีพอย่างศูนย์การแปลทีไอเอสฯ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณเพราะว่าเราทราบดีว่าคอนเท้นท์ที่สื่อออกไปที่ผ่านการแปลจากทางเรานั้นมีความหมายมากเพียงใดก็ความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ ในการคัดเลือกผู้ให้บริการงานแปลคุณภาพให้พิจารณากันดังนี้

  •  คุณควรกำหนดสิ่งต้องการไว้ล่วงหน้า

องค์กรธุรกิจมีหลายเหตุผลว่าทำไมจึงต้องว่าจ้างนักแปลมืออาชีพ อาทิ ต้องการแปลเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัท สัญญาทางธุรกิจ เอกสาร คู่มือ เกมออนไลน์ สัญญาต่างๆ เป็นภาษาสากลเพื่อให้คู่ค้าหรือลูกค้ามุ่งหวังได้เข้าใจในตัวสินค้าหรือบริการที่นำเสนอ เป็นต้น การกำหนดระยะเวลาในการแปลที่เหมาะสม ตั้งงบค่าแปลไว้พอสมควร พร้อมทั้งขอดูประวัติการดำเนินงานหรือ Company Profile ของทางบริษัทหรือศูนย์การแปล หรือกระทั่งขอดูประวัตินักแปลก็เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือได้

  • ประสบการณ์ด้านการแปลและการใช้ภาษา

การใช้ภาษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน คำๆ หนึ่งอาจมีได้หลากหลายความหมาย ดังนั้นต้องมีการเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับบริบท การว่าจ้างนักแปลเจ้าของภาษาเป็นกฎเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งในการว่าจ้างแปลเอกสารเพื่อให้ได้ผลงานแปลที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ไม่ควรว่าจ้างนักแปลที่มิใช่เจ้าของภาษา แม้ว่าจะเป็นนักแปลที่เรียนจบระดับปริญญาหรืออยู่ต่างประเทศมานานหลายปีก็ตาม เพราะอย่างไรก็ตาม ทักษะทางภาษาย่อมไม่สามารถเทียบเท่ากับเจ้าของภาษาได้ ผลงานแปลที่ปรากฎต่อสายตาผู้คนบนโลกอินเน็ตอาจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรืออาจเป็นตัวบ่อนทำลายแบรนด์อิมเมจของคุณอย่างร้ายแรงก็เป็นได้

ประสบการณ์ในการแปลหรือการใช้ภาษาของนักแปลที่มีประสบการณ์นั้นจะช่วยเป็นอย่างมากในการทำความเข้าใจเนื้อหาต้นทางที่จะแปลเป็นภาษาปลาย นักแปลที่มีความคุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะด้านในแขนงหนึ่งๆ ย่อมสามารถถ่ายทอดหรือแปลเนื้อหาออกมาได้ดีกว่านักแปลที่ประสบการณ์น้อยหรือขาดประสบการณ์ นักแปลมือสมัครเล่นอาจถ่ายทอดหรือแปลความหมายออกมาได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือกระทั่งผิดความหมายเลยก็เป็นได้ ดังนั้นการเลือกใช้บริการศูนย์การแปลทีไอเอสฯ ที่ให้บริการแปลเอกสารที่มีกระบวนการควบคุมคุณภาพผ่านกระบวนการแปลแบบครบวงจรก็จะช่วยให้คุณเบาใจได้ว่าผลงานที่ออกมาจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นไปตามที่คาดหวังได้

  • ขอคำแนะนำจากผู้อื่น

ในบางครั้ง คำพูดปากต่อปากหรือคำแนะนำจากผู้ใช้บริการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน หรือฝ่ายงานอื่นๆ ภายในองค์กรของคุณว่าศูนย์การแปลแห่งใดได้มาตรฐานก็เป็นทางเลือกที่สามารถคัดกรองผู้ให้บริการมืออาชีพได้เช่นกัน เพราะว่าเขาเหล่านั้นอาจใช้บริการมาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งก็จะทราบดีว่าคุณภาพการแปลหรือผลงานแปลที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ส่งงานตรงเวลารึไหม อัตราค่าบริการเป็นอย่างไร เป็นต้น

  • เตรียมงบประมาณอย่างเหมาะสม

ในการได้ผลงานแปลที่มีคุณภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมงบประมาณด้านการแปลไว้ในระดับที่เหมาะสม อัตราค่าบริการแปลเอกสารจะขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย อาทิ ความยากง่ายของเนื้อหาว่าเป็นเนื้อหาทั่วไปหรือเนื้อหาเทคนิคเฉพาะด้าน ฟอร์แมตหรือเลย์เอ้าท์ของเอกสารว่าต้องมีการจัดรูปหน้าที่ซับซ้อนเพียงใด ปริมาณเนื้อหาที่แปลมีมากน้อยเพียงใด รวมถึงกำหนดส่งงานว่าต้องการกำหนดส่งงานเร่งด่วนหรือมีระยะเวลาให้พอสมควร เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการแปลเอกสารควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง หากคุณคิดว่าต้องการแปลเอกสารโดยเน้นเรื่องราคาถูกเป็นสำคัญ หลายครั้งเราพบว่าผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการศูนย์การแปลทีไอเอสฯ อีกครั้ง (ซึ่งหมายความว่าต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อน) เพราะผลงานแปลของนักแปลมือสมัครเล่นหรือนักแปลที่ขาดประสบการณ์เหล่านั้นมีข้อผิดพลาดหรือกระทั่งแปลผิดความหมาย ทำให้เสียทั้งเงินและเวลาโดยใช่เหตุ ดังนั้น คุณควรตั้งงบประมาณในการใช้บริการแปลเอกสารอย่างเหมาะสม รวมถึงให้ระยะเวลาการแปลที่พอเหมาะเช่นกัน

นักแปลมืออาชีพแต่ละท่านอาจมีความถนัดในเนื้อหาเฉพาะด้านแตกต่างกันไป บางท่านอาจถนัดงานด้านคอมพิวเตอร์และไอที บางท่านถนัดงานด้านการตลาด บางคนถนัดแปลเนื้อหาเกมออนไลน์ สำหรับศูนย์การแปลทีไอเอสฯ นั้นเรามีความถนัดเป็นอย่างมากกับ 1. งานแปลสัญญาทางกฎหมาย 2. งานแปลรายงานประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน 3. งานแปลคู่มือรถยนต์และยานพาหนะทุกประเภท 4. งานแปลด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม แต่กระนั้นก็ตาม ทีมงานนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิของเรายังสามารถแปลเอกสารได้อีกหลากหลายสาขาวิชาอีกด้วย เราให้ความสำคัญกับวิชาชีพด้านการแปล เราจึงมีการลงทุนด้านซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมช่วยแปลระดับโลกได้แก่ โปรแกรม SDL Trados Studio ซึ่งเหล่านักแปลมืออาชีพนิยมใช้กันเป็นอันดับหนึ่งของโลก เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพงานแปล พร้อมทั้งความสม่ำเสมอของคำแปลเพื่อความถูกต้องมากที่สุดของผลงานแปลที่เราส่งมอบให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

ภาพประกอบจาก Pixabay


As businesses turn global, the need for high quality translation becomes more pronounced. Considering that a single word can alter the meaning of an entire document, you need a professional translator who understands the weight of official documents. The challenge is identifying the right one in a sea of translators waving irresistible rates and unbelievable promises. Here is a guide that will ensure that you get a reliable translator.

 

  • Establish Your Translation Goals 

There are numerous reasons why people and companies look for translators. These reasons range from the need to understand conversations, for official documents, to deceiver the content of a document, translate marketing or communication materials, etc. Ask whether the translation should be in real time, delayed or even remotely? The strategy used in each of these tasks varies. The level of experience and specialization will also vary. These tenets should assist you identify the right person for the job.

  • Language Experience 

Language is a very dynamic element of life. Words have several meanings in writing and pronunciation. To get the best quality work, go for a native speaker. This will prevent distortion of the message in the process of translation. A distorted message could affect your reputation or cost you heavily in business.

Language experience also gives translators contextual understanding of the subject. A translator who is conversant with business terms or a particular Thai dialect will perfectly capture the message in translation. An amateur could miss crucial elements of a language or translation and in the process distort the message.

  • Get Referrals 

Talk to your partners, friends and associates about your search for a reliable translation service provider. They will recommend one who has offered them similar services. A referral is recommended because the person has been tested and proven through previous projects. Inquire about their quality of services, delivery time, customer service, etc.

The other recommendation option is to get references. Translation service providers are keen to maintain their reputation. On request, they will give references of clients who have benefited from their services. Contact these clients and inquire about the quality of services they got. If a client got quality services, he will be willing to recommend the services to others. Where the treatment was horrible, you will be saved the trouble of a similar experience.

  • Be Ready To Invest 

To get quality services, you must be ready to pay the right amount. Translators charge depending on the details of each project. Some of the considerations made to determine the price include the technical aspects of a document, length and urgency of the work. Cheap services could sometimes be unprofessional, delayed or lead to a strenuous process. Get different quotations to establish the market price. Be ready to pay for quality services at all times.

The best translators are specialists in different fields. These specializations include business, legal documents, marketing, communication, etc. The grasp of professional jargon boosts the quality of work produced. As professionals they focus on translation other than conducting it as a part time job. They also have the necessary tools and infrastructure to effectively complete a project of any scale.

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน