May 21, 2019
ทะเบียนบ้าน House registration certificate รับแปลทะเบียนบ้าน รับแปลภาษาอังกฤษ

House Registration Certificate

ทะเบียนบ้าน หลายประเทศกำหนดให้ใช้ใบทะเบียนบ้านในการเก็บบันทึกข้อมูลสมาชิกในครอบครัวหรือสิทธิตามกฏหมายเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล วันนี้เราจะมาพูดถึง 10 ประเทศทั่วโลกที่ใช้ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนครอบครัวเป็นเอกสารสำคัญกัน!   ประเทศญี่ปุ่น การจดทะเบียนครอบครัวของญี่ปุ่นเรียกว่า โคเซกิ (戸籍) ตามกฏหมาย ชาวญี่ปุ่นทุกครอบครัวต้องแจ้งการเกิด การรับรองความเป็นบิดา การรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม การเลิกรับ บุตรบุญธรรม การเสียชีวิต การสมรสและการหย่า โดยแจ้งกับเจ้าพนักงานในพื้นที่ ตามปกติใบโคเซกิจะมี 1 หน้า มีข้อมูลบิดามารดาและลูกสองคนแรก ลูกๆคนถัดไปจะถูกเพิ่มในหน้าต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ นายทะเบียนจะเก็บเป็นความลับ เนื้อหาที่ระบุในใบโคเซกิ มีดังต่อไปนี้ 1. นามสกุลและชื่อจริง 2. วันเกิด 3. วันที่และสาเหตุการจดทะเบียน (แต่งงาน เสียชีวิต รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เป็นต้น) 4. ชื่อบิดา-มารดาและความสัมพันธ์ […]
May 24, 2019

Identification Cards

บัตรประจำตัวประชาชนในแต่ละประเทศ บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหนึ่งในเอกสารชิ้นสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวเอาไว้ ซึ่งบัตรดังกล่าวในแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะที่ต่างกันออกไป ในวันนี้ TIS Translation จะพาคุณไปดูบัตรประจำตัวประชาชนในแต่ละประเทศกัน ไปดูกันเลย! ประเทศจีน ประชาชนจีนที่อายุ 16 ปีจะถูกกำหนดให้เป็นพลเมืองและต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนทุกคน บัตรประจำตัวนี้เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ใช้สำหรับการจ้างงาน ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง รวมถึงการเปิดบัญชีธนาคารหรือแม้กระทั่งการสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคด้วย ประเทศไต้หวัน บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารภาคบังคับที่เอาไว้ใช้บอกตัวตน ซึ่งออกให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไต้หวันที่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน บัตรประจำตัวประชาชนของไต้หวันนี้ใช้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีการตรวจสอบตัวตน เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร และการเลือกตั้ง บัตรประชาชนดังกล่าวยังสามารถใช้เพื่อเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ผ่านทางสนามบินได้นานสูงสุด 3 เดือน ประเทศมาเลเซีย ในประเทศมาเลเซีย บัตรประจำตัวประชาชนของมาเลเซียหรือในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “มิคคาด” คือเอกสารภาคบังคับที่เอาไว้ใช้บอกตัวตนสำหรับชาวมาเลเซียที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป มาเลเซียเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้ที่มีการใช้ทั้งรูปภาพและลายนิ้วมือระบบไบโอเมตริกที่มีชิปฝังอยู่ในชิ้นส่วนพลาสติก ประทศญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวตราบใดที่ยังอยู่ในอาณาเขตญี่ปุ่น แต่จะจำเป็นก็ต่อเมื่อต้องทำเอกสารทางการต่างๆ เช่น […]