August 19, 2017

รับแปลทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องตระเตรียมเอกสาต่างๆ ทั้งใบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนมาดำเนินเรื่องแทน แบบคำร้องต่างๆ
August 19, 2017

รับแปลใบสำคัญรับ

ใบสำคัญรับ ถือเป็นเอกสารหลักฐานในทางบัญชี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงชื่อผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติจ่ายเงิน โดยเอกสารรับนี้ถือเป็นเอกสารที่ใช้งานภายในบริษัท สำหรับเบิกเงินค่ารถ เบิกเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
August 19, 2017

รับแปลใบสำคัญจ่าย

ใบสำคัญจ่าย ถือเป็นเอกสารหลักฐานในทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายทั้งหมด  ซึ่งในใบสำคัญจ่ายมีข้อมูลที่ต้องกรอกได้แก่ จ่ายให้ใคร ที่อยู่ จ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเช็ค วันที่จ่ายเงิน รายการที่จ่ายระบุอย่างระเอียด พร้อมยอดเงินสุทธิ
August 19, 2017

รับแปลสัญญาเช่า

สัญญาเช่า คือเอกสารสำคัญที่ฝ่ายผู้ให้เช่า ได้ทำการทำสัญญาเพื่อมอบสินทรัพย์บางอย่างให้กับผู้เช่า โดยอาจมีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยสัญญาเช่าจะมีองค์ประกอบดังนี้
August 19, 2017

รับแปลสัญญาจ้างงาน

สัญญาจ้างงาน ถือเป็นเอกสารที่สำคัญในการจัดจ้างพนักงาน ที่ทำขึ้นระหว่างคู่สัญญา โดยมีกฎหมายแรงงานให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งสัญญาต้องชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อย ถือว่าเราเป็นลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างถูกต้อง
August 19, 2017

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

สัญญาทางธุรกิจ  ถือเป็นเอกสารที่สำคัญที่ตกลงกันระหว่างธุรกิจทั้งสองธุรกิจ อาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน หรือสัญญาการร่วมงาน ซึ่งมีความสำคัญในการใช้เป็นเอกสารต่อสู้ทางคดีความในอนาคต หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดข้อตกลง
August 19, 2017

รับแปลสัญญาก่อสร้าง

สัญญาก่อสร้าง เป็นเอกสารสัญญาที่ผู้รับเหมากับผู้ว่าจ้างได้จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดข้อตกลงการว่าจ้างกัน เช่น การกำหนดจัดสร้างอาคาร จำนวน3ชั้น , การกำหนดชำระเงินเป็นงวดๆ , การกำหนดวันส่งงานตามระยะเวลา… เป็นต้น โดยเอกสารประเภทนี้ถือเป็นเอกสารที่มีผลตามกฎหมาย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการต่อสู้หรือดำเนินคดีกับผู้ที่ผิดสัญญาได้ในภายหน้า
August 19, 2017

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกัน เป็นเอกสารที่ออกเพื่อค้ำประกันความรับผิดชอบต่อคู่สัญญาตามแต่ข้อตกลงที่ระบุไว้โดยระเอียดในสัญญา ตัวอย่างธุรกรรมที่ต้องใช้หนังสือค้ำประกัน เช่น การกู้เงินกับธนาคาร การกู้ซื้อบ้าน การจำนอง เป็นต้น
August 19, 2017

รับแปลหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ ถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการมอบสิทธิ์ในการทำธุรกรรมให้กับคนอื่นๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจึงมีสิทธิในการตัดสินใจทำธุรกรรมแทน ด้วยการมอบอำนาจซึ่งมีความเสี่ยงพอสมควร เอกสารจึงต้องมีการเขียนรายละเอียดของการมอบอำนาจไว้ให้รัดกุม
August 19, 2017

รับแปลเอกสารหลักฐานทางคดี

เอกสารหลักฐานทางคดี จัดว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ต่อสู้ดำเนินคดีความที่ใช้ในศาล ถือว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย
May 16, 2019
ภาษาลาวน่ารู้

11 Beautiful Laos’ Words

11 คำและวลีลาวที่คุณอาจจะแปลเป็นไทยไม่ได้          ภาษาลาวเป็นภาษาที่มีเสน่ห์ในตัวไม่แพ้ภาษาไทยเลย คำต่างๆ ในภาษาต่างถูกรังสรรค์ให้ใช้เพื่ออธิบายความรู้สึกต่างๆ หรือความต้องการของผู้พูด วันนี้ทางศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ฯ TIS Translation จะพาคุณไปพบกับ 11 คำหรือวลีลาวที่น่าสนใจกัน! ຮັກແພງກັນ / ฮัก แพง กัน        ฮัก แพง กันเป็นคำที่พูดกันในหมู่เพื่อนสนิทหลังจากนั่งล้อมวงรับประทานอาหารกัน มันแปลว่า “ฉันรักเพื่อนของเรา” หรือ “ฉันรักพวกนายจัง!” นั่นเอง ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຼາຍ / บ่ ต้อง คิด หลาย   […]
May 17, 2019

Driving License

ใบขับขี่/ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์-รถจักรยานยนต์ ประเทศไทย การที่จะได้ใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทยมานั้นไม่ยากเลย ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศมีสิทธิที่จะขอสอบเพื่อถือใบขับขี่ไทยได้เช่นกัน เพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้วไปขนส่งจังหวัดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้าสอบ หากผ่านการสอบ จะรอรับใบขับขี่ได้ในเวลาประมาณ 30 วัน การสอบมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจัดในวันเดียวกัน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนั้นจะมีขึ้นก่อนการสอบ ผู้ร้องขอจะได้ไอดีชั่วคราวซึ่งมีผลใช้ได้ 1 ปีหรืออาจจะ 5 ปีถ้าผู้ร้องขอเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าชั่วคราว ใบขับขี่สากลนั้นได้รับการยอมรับในประเทศไทยและสามารถใช้บัตรเพื่อรับใบอนุญาตได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสอบ บัตรพลาสติกสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั้นจะแตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น การสอบและเอกสารก็ต้องดำเนินการสองครั้งด้วยหากต้องการใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท ประเทศสิงคโปร์ ใบขับขี่ในประเทศสิงคโปร์นั้นออกให้โดยตำรวจจราจร โดยอายุ 18 ปีคืออายุขั้นต่ำสุดที่จะสามารถรับใบขับขี่ชั่วคราว (PDL) ได้ ซึ่งใบขับขี่ชั่วคราวนี้จะอนุญาตให้ผู้ถือฝึกขับรถได้ภายใต้การดูแลของผู้สอนขับรถ ใบขับขี่ชั่วคราวจะได้รับก็ต่อเมื่อผ่านการสอบภาคทฤษฎีเบื้องต้นแล้ว ผู้ถือใบขับขี่ชั่วคราวจำเป็นต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎีขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะไปสอบการสอบขับขี่ภาคปฏิบัติ เมื่อผ่านการสอบขับขี่ภาคปฏิบัติแล้ว ก็จะได้รับใบขับขี่ที่ไม่ต้องมีการดูแลแล้ว แต่ถึงแม้ว่าจะได้บัตรแล้ว ผู้ขับขี่ใหม่ก็ต้องแสดงป้ายทดลองขับขี่เป็นเวลา 1 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุญาต ฮ่องกง […]