April 15, 2017

เคล็ดลับสำหรับนักพากย์มือใหม่

การเป็นนักพากย์เสียงอาจเป็นความฝันของคนหลายๆ คน เพราะนับตั้งแต่วัยเด็กเราได้ดูการ์ตูนและภาพยนตร์จำนวนมากที่มีเสียงพากย์ที่คุ้นเคย
May 17, 2019

Driving License

ใบขับขี่/ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์-รถจักรยานยนต์ ประเทศไทย การที่จะได้ใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทยมานั้นไม่ยากเลย ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศมีสิทธิที่จะขอสอบเพื่อถือใบขับขี่ไทยได้เช่นกัน เพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้วไปขนส่งจังหวัดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้าสอบ หากผ่านการสอบ จะรอรับใบขับขี่ได้ในเวลาประมาณ 30 วัน การสอบมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจัดในวันเดียวกัน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนั้นจะมีขึ้นก่อนการสอบ ผู้ร้องขอจะได้ไอดีชั่วคราวซึ่งมีผลใช้ได้ 1 ปีหรืออาจจะ 5 ปีถ้าผู้ร้องขอเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าชั่วคราว ใบขับขี่สากลนั้นได้รับการยอมรับในประเทศไทยและสามารถใช้บัตรเพื่อรับใบอนุญาตได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสอบ บัตรพลาสติกสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั้นจะแตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น การสอบและเอกสารก็ต้องดำเนินการสองครั้งด้วยหากต้องการใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท ประเทศสิงคโปร์ ใบขับขี่ในประเทศสิงคโปร์นั้นออกให้โดยตำรวจจราจร โดยอายุ 18 ปีคืออายุขั้นต่ำสุดที่จะสามารถรับใบขับขี่ชั่วคราว (PDL) ได้ ซึ่งใบขับขี่ชั่วคราวนี้จะอนุญาตให้ผู้ถือฝึกขับรถได้ภายใต้การดูแลของผู้สอนขับรถ ใบขับขี่ชั่วคราวจะได้รับก็ต่อเมื่อผ่านการสอบภาคทฤษฎีเบื้องต้นแล้ว ผู้ถือใบขับขี่ชั่วคราวจำเป็นต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎีขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะไปสอบการสอบขับขี่ภาคปฏิบัติ เมื่อผ่านการสอบขับขี่ภาคปฏิบัติแล้ว ก็จะได้รับใบขับขี่ที่ไม่ต้องมีการดูแลแล้ว แต่ถึงแม้ว่าจะได้บัตรแล้ว ผู้ขับขี่ใหม่ก็ต้องแสดงป้ายทดลองขับขี่เป็นเวลา 1 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุญาต ฮ่องกง […]