How to ask people to repeat themselves พูดว่าไงนะ ไม่ได้ยิน

How to ask people to repeat themselves พูดว่าไงนะ ไม่ได้ยิน

How to ask people to repeat themselves พูดว่าไงนะ ไม่ได้ยิน

How to ask people to repeat themselves พูดว่าไงนะ ไม่ได้ยิน

How to ask people to repeat themselves พูดว่าไงนะ ไม่ได้ยิน

เวลาพูดกับภาษาอังกฤษคนต่างชาติ โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้พูดอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งอาจมีสำเนียงแตกต่างกัน ก็ต้องมีบ้างที่ไม่ได้ยิน ฟังไม่ทัน ฟังไม่ชัด จะขอให้ทวนคำพูดยังไงดีให้ฟังดูสุภาพ

 

เราใช้คำเหล่านี้ได้ คือ

Sorry?

โดยพูดเสียงสูงให้รู้ว่าเป็นเราไม่ได้ยิน อาจจะใช้ภาษามือโดยแบบมือวางหลังหูด้วย เพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้ยินที่พูด เป็นการขอให้ทวนคำพูดแบบสุภาพและใช้ได้หลากหลายสถานการณ์

 

Pardon?

เหมือนกับ Sorry? แต่จะเป็นคำที่ค่อนข้างเก่าและสุภาพมาก

 

What? Eh? หรือ Uh?

คำพวกนี้ก็มีความหมายให้ทวนเหมือนกัน แต่เป็นคำที่ไม่สุภาพมากๆ ไม่แนะนำให้ใช้

 

ถ้าอยากใช้แบบประโยคยาวๆ ก็มีเหมือนกัน โดยอาจจะเจาะจงไปด้วยว่าส่วนไหนที่ทำให้เราไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจน พูดเร็วไป หรือ เสียงเบาไป ตัวอย่างได้แก่

 

Sorry, I didn’t quite catch what you said.

ขอโทษด้วย ฉันฟังที่คุณพูดไม่ออก

 

Sorry, could you say that again, please?

Sorry, could you repeat that again, please?

ขอโทษด้วย คุณช่วยพูด/ทวนใหม่ให้ฉันได้ไหม

 

Sorry, could you speak up, please?

ขอโทษด้วย คุณช่วยพูดให้ดังขึ้นได้ไหม

 

อย่าพูดว่า Sorry, you were too quiet, I didn’t hear you. (ขอโทษด้วย คุณพูดเสียงเบาเกินไป ฉันเลยไม่ได้ยิน) เพราะฟังดูเป็นการวิจารณ์ว่าการพูดของเขาไม่ดี เเต่ถ้าเราฟังออกแต่ไม่รู้ศัพท์คำนั้นก็ถามได้ว่า

 

Sorry, I don’t know that word.

ขอโทษด้วย ฉันไม่รู้จักคำนั้น

 

What does it mean?

คำนี้หมายถึงอะไร

 

Could you tell me what does it mean, please?

คุณช่วยอธิบายได้ไหมว่าคำนี้หมายถึงอะไร

 

การสนทนา ถ้าเราติดขัดตรงไหน ก็ควรถาม อย่ากลัวหรืออายที่จะถาม และถ้าเขาพูดเร็วเกินไป ก็อย่าบ่นว่าเขาพูดเร็ว

แต่ขอให้พูดช้าๆ แทน

 

 

ที่มา:  http://www.engvid.com/polite-english-how-to-ask-people-to-repeat-themselves/

ระดับผู้เรียน: Beginner

อาจารย์ผู้สอน: Gill

หมวดหมู่: Expressions, Vocabulary