March 2, 2017

เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2 การกล่าวทักทายในภาษาญี่ปุ่น

การกล่าวทักทายภาษาญี่ปุ่น มีดังนี้ こんにちは。/ Konnichi wa [อ่านว่า คอน นิ จิ ว่ะ]= Hi. / Hello / สวัสดี げんきですか。/ Genki desu ka [อ่านว่า เก็ง กิ เด ซึ ก๊ะ] = How are you? / สบายดีไหม
March 1, 2017

เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 1 วิธีแนะนำตัวเองในภาษาญี่ปุ่น

วิธีแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่น มีดังนี้ はじめまして。/ Hajimemashite / ฮะ จิ เมะ มะ ชิ เตะ わたしは、[ชื่อตนเอง] です。 Watashi wa [ชื่อผู้พูด] desu / วา ตา ชิ วา [ชื่อผู้พูด] เดสุ 
February 10, 2017

คุณภาพงานแปล: เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่มิควรมองข้าม

ในการคัดเลือกผู้ให้บริการแปลภาษาหรือรับแปลเอกสารของคุณนั้น หลายครั้งเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมิใช่น้อย เพราะว่ามีผู้ให้บริการแปลเอกสารจำนวนมากในอินเตอร์เน็ท
//]]>