6 สำนวนน่ารู้ Black sheep เเกะดำ

6 สำนวนน่ารู้ Black sheep เเกะดำ

Black sheep เเกะดำกับ 6 สำนวนน่ารู้

Black sheep เเกะดำกับ 6 สำนวนน่ารู้

Black sheep

แกะดำคำนี้เราเข้าใจตรงกันในความหมายของสำนวนไทยที่หมายถึง คนที่แตกต่างจากคนในครอบครัวหรือในกลุ่ม แต่ส่วนใหญ่เรามักจะรู้ว่ามันเป็นสำนวนที่ฟังแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มักใช้พูดถึงในทางลบ มาดูสำนวนภาษาอังกฤษบ้างว่า ไปในเชิงลบหรือบวกกันนะ

 

·        Unwilling to join the family firm, he was something of a black sheep.

เพราะเขาไม่เต็มใจเข้าร่วมกิจการของครอบครัว เลยถูกมองว่าเป็นแกะดำ

 

·        Not long ago, Hungary was the EU’s black sheep.

เมื่อไม่นานมานี้ ฮังการีคือแกะดำของยุโรป

 

·        We were the black sheep because we took what we did seriously.

เรากลายเป็นแกะดำเพียงเพราะว่าเราทำงานที่รำอย่างจริงจัง

·        You want to be an artist whiles all your brothers go to medical school. No wonder why they call you a black sheep.

คุณอยากเป็นศิลปินในขณะที่พี่น้องคนอื่นเข้าโรงเรียนแพทย์กันหมด ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเรียกคุณว่าแกะดำ

 

·        Although she was quite embarrassed to be the family black sheep, her decision to divorce was considered bravery.

แม้ว่าเธอจะอับอายที่ต้องเป็นแกะดำของครอบครัว แต่การตัดสินใจหย่าของเธอก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญ

 

·        Black sheep like to think of themselves as weird and special.

พวกแกะดำชอบคิดว่าตัวเองแปลกและพิเศษกว่าคนอื่นๆ

 

อย่าลืมหยิบสำนวนที่นำเสนอวันนี้ไปลองใช้กับสถานการณ์ที่เราเจอ ฝึกบ่อยๆ จะได้พูดภาษาอังกฤษได้คล่องไปพร้อมกันเนอะ