รับแปลเอกสารทางการศึกษา

รับแปลเอกสารทางการศึกษา

รับแปลเอกสารทางการศึกษา | รับแปลงานด่วน ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลเอกสารทางการศึกษา | รับแปลงานด่วน ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

                เอกสารทางการศึกษา มีหลายประเภท เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษา  ซึ่งคือเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลบันทึกผลการเรียน พัฒนาการของผู้เรียน โดยหลักฐานการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน , ประกาศนียบัตรแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา แต่ละเอกสารมีข้อมูลพัฒนาการของผู้ศึกษา เป็นข้อมูลที่ผ่านการวัดผลมาแล้ว

2.เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำเพื่อบันทึกพัฒนา ผลการเรียนรู้ เช่น แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ใบรับรองผลการเรียน เป็นต้น

เอกสารทางการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญสามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การเทียบโอนผลการเรียน การบริการจัดการหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น

เอกสารทางการศึกษาเป็นเอกสารที่นำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมา เพื่อความถูกต้องของข้อมูล หากต้องการแปลเอกสารทางการศึกษา ใช้บริการรับแปลเอกสารจากศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ยื่นเอกสารผ่านทาง Email: admin@tistranslation.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับการเสนอราคาที่ยุติธรรม รับงานแปลที่มีคุณภาพในขั้นต่อไปด้วยการทำงานจากทีมนักแปลที่มีประสบการณ์ วางใจได้