รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (Certificate of Joint Use of Surname)

รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (Certificate of Joint Use of Surname)

รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (Certificate of Joint Use of Surname)

รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (Certificate of Joint Use of Surname)

                ใบสำคัญในการเปลี่ยนนามสกุล คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลว่าตนเองได้ทำการเปลี่ยนนามสกุลแล้ว ซึ่งใบสำคัญในการเปลี่ยนนามสกุลนี้เป็นเอกสารราชการสำคัญ เพราะเราต้องใช้ยื่นเพื่อแก้ไขเอกสารอื่นๆให้มีชื่อให้ตรงกับนามสกุลใหม่ของเรา

สาเหตุใดถึงต้องทำการแปลใบสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล

เพื่อใช้สำหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน หากข้อมูลของเอกสารดังกล่าว มีเนื้อหาไม่ตรงกัน รับรองว่าเวลาคุณยื่นเอกสารนั้นต้องมีปัญหาตามมาแน่นอน

TIS Translation รับแปลเอกสารราชการต่างๆ ตามที่คุณต้องการ อาทิ เรารับแปลใบสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล  รับแปลใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ รับแปลทรานสคริปต์ รับแปลใบรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น

TIS Translation มีนักแปลคุณภาพทึ่จบจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศพร้อมให้บริการคุณอย่างเต็มที่  ติดต่อเราได้ที่ 02-730-9934-5 หรือคลิกที่นี่เพื่อขอใบเสนอราคา

ลำดับภาษาไทยภาษาอังกฤษ
1ใบสำคัญการเปลี่ยนนามสกุลCertificate of Joint Use of Surname
2เลขประจำตัวประชาชนIdentification No.
3อยู่บ้านเลขที่Residing at House No
4นายทะเบียนRegistrar
5อนุญาตpermission