รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

                สูติบัตรหรือใบเกิด เป็นหนังสือสำคัญที่นายทะเบียนท้องถิ่นออกให้แสดงรายละเอียดการเกิด  ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญใบเเรกหากมีการเกิดของบุคคลใดก็ตาม  โดยต้องมีการเเจ้งเกิดที่อำเภอเพื่อทำการทำใบสูติบัตร และสูติบัตรนี้เองยังเป็นเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เเปลสูติบัตรเพื่อใช้ในโอาสใดบ้าง

                ใบสูติบัตร คือเอกสารสำคัญในการติดต่อทั้งในและต่างประเทศ  สามารถเเปลภาษาเเพื่อนำไปยื่นคำร้องต่างๆเช่น การไปศึกษาต่อต่างประเทศ  การขอวีซ่าหรือแม้แต่การข้อรับรองเอกสารก็ต้องใช้ใบสูติบัตรควบคู่ไปด้วย การแปลสูติบัตรจึงต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นหลัก

                TIS Translation รับแปลใบสูติบัตรหรือใบเกิด  ด้วยทีมงานนักแปลที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามกรมการสุลกำหนด บริการรับแปลใบสูติบัตรและใบเกิด เรามีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนส่งมอบงานให้กับคุณ ดังนั้นมั่นใจได้ว่าทุกงานที่เรารับแปล ถูกต้องเเละมีคุณภาพอย่างเเน่นอน

ลำดับภาษาไทยภาษาอังกฤษ
1สูติบัตรBirth Certificate
2เลขประจำตัวประชาชนIdentification No.
3ตรงกับวันที่Corresponding to the Day
4เป็นบุตรลำดับที่Being the Child No.
5ผู้ทำคลอดBirth Delivery Person
6เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านเลขที่Name Added to the House Registration No.
7เลขรหัสประจำบ้านที่เพิ่มชื่อเข้าHouse Code No. where name is added
8ความเกี่ยวพันกับเด็กRelationship to the Newborn
9หนังสือรับรองการเกิดBirth Certifying Document
10ใบรับแจ้งการเกิดBirth Acknowledging Document