เรียนภาษาญี่ปุ่นตอนที่ 16 การบอกเวลาเป็นภาษาญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่นตอนที่ 16 การบอกเวลาเป็นภาษาญี่ปุ่น

การบอกเวลาเป็นภาษาญี่ปุ่น 

วันนี้ทาง ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ มีวิธีการบอกเวลาในภาษาญี่ปุ่นมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันค่ะ จะมีเนื้อหาอะไรบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่า


การบอกเวลาชั่วโมงและนาทีเป็นภาษาญี่ปุ่น 
การบอกชั่วโมง จะใช้ ( 時/จิ ) ตามหลังตัวเลข แต่ต้องระวังการออกเสียงแบบพิเศษของ 4:00 (โย-จิ) และ 9:00 (คู-จิ)

การบอกเวลาเป็นชั่วโมง

一時ichi-ji / อิจี๊-จิ1:00
二時ni-ji / นิ-จิ2:00
三時san-ji / ซัง-จิ3:00
四時yo-ji / โย-จิ4:00
五時go-ji / โก-จิ5:00
六時roku-ji / โระคึ-จิ6:00
七時shichi-ji / ชิจิ๊-จิ7:00
八時hachi-ji / ฮะจิ๊-จิ8:00
九時ku-ji / คู-จิ9:00
十時jū-ji / จู้-จิ10:00
十一時jūichi-ji / จู้จิ๊-จิ11:00
十二時jūni-ji / จู้นิ-จิ12:00

การบอกนาที
การนับนาที จะเพิ่ม ( 分/ปุน ) หลังตัวเลขด้วย แต่ควรระวังเพราะบางตัวอาจจะเปลี่ยนเป็นอ่านว่า ฟุน ได้

一分i-ppun / อิป-ปุน1 นาที
二分ni-fun / นิ-ฟุน2 นาที
三分san-pun / ซัง-ปุน3 นาที
四分yon-pun / ย่ง-ปุน4 นาที
五分go-fun / โก๊ะ-ฟุน5 นาที
六分ro-ppun / รป-ปุน6 นาที
七分nana-fun / นานะ-ฟุน7 นาที
八分ha-ppun / ฮับ-ปุน8 นาที
九分kyū-fun / คยู้-ฟุน9 นาที
十分ju-ppun / จุ้ป-ปุน10 นาที
十五分jūgo-fun / จู้โก๊ะ-ฟุน15 นาที
三十分sanju-ppun / ซังจู้-ปุน30 นาที
四十五分yonjūgo-fun / ย่งจู้โก๊ะ-ฟุน45 นาที

Tag: สอนภาษาญี่ปุ่น | เรียนภาษาญี่ปุ่น | รับแปลภาษาญี่ปุ่น

ภาพประกอบ: Unsplash
คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน