รับแปลใบเสนอราคา (Quotation)

รับแปลใบเสนอราคา (Quotation)

รับแปลใบเสนอราคา Quotation

รับแปลใบเสนอราคา Quotation

ใบเสนอราคา คือ เอกสารชี้แจ้งราคาสินค้าที่นำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจพิจารณาราคาสินค้าหรือการบริการ

หลักของใบเสนอราคาสินค้า
1.มีรายละเอียดของสินค้าชัดเจน อันได้แก่
-รหัสสินค้า
-ชื่อสินค้า
-จำนวน
-ราคาสินค้าต่อชิ้น
-ราคาสินค้ารวม
2.มีรายละเอียดผู้สั่งซื้อสินค้า อันได้แก่
-ชื่อบริษัท
-ที่อยู่ของบริษัท
-ชื่อผู้ติดต่อ
3.มีรายละเอียดบริษัทผู้ขาย
-ชื่อบริษัท
-ที่อยู่ของบริษัท
-ลายเซ็นผู้จัดการ ผู้อนุมัติงาน
4.รายละเอียดอื่นๆ
-การให้เครดิต
-หมายเหตุอื่นๆ

ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น รับแปลใบเสนอราคา โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องทางบัญชี การแปลเอกสารใบเสนอราคา เป็นภาษาต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการขาดไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลต้องมีความถูกต้องชัดเจน

เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการแปลใบเสนอราคา (Quotation) สามารถเลือกใช้บริการแปลภาษาจากศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น เรามีประสบการณ์ด้านงานแปลเอกสารบัญชี ทำงานด้านแปลภาษามากกว่า 20 ภาษา ซึ่งทางเรารับแปลบทความ แปลเอกสารราชการ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์พร้อมให้การบริการรับแปลเอกสารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับผลงานแปลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้งานได้ทันเวลาอย่างแน่นอน