รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ | แปลเอกสารราชการ TIS Translation

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ | แปลเอกสารราชการ TIS Translation

                  ใบเปลี่ยนชื่อ คือ เป็นเอกสารสำคัญ เป็นหลักฐานที่นายทะเบียนท้องที่ออกเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

                  ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 บุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล ดังนั้นหากบุคคลใดมีการเปลี่ยนชื่อ ต้องมีเอกสารยืนยันว่าการเปลี่ยนชื่อนั้นเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. ได้กำหนดไว้  เพื่อนำไปใช้ในธุรกรรมต่างๆ รวมถึงต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ เพื่อยื่นขอวีซ่า เป็นเอกสารที่ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าชื่อที่เปลี่ยนไปนั้นเป็นบุคคลคนเดียวกัน

                  หากต้องการแปลใบเปลี่ยนชื่อ  เพื่อยื่นขอวีซ่า หรือทำธุรกรรมอื่นๆ ศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ยินดีให้บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท รับรองโดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น แปลภาษาโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง ที่ไว้วางใจได้ในคุณภาพงานแปล หากต้องการแปลเอกสาร ส่งเอกสารหรือความต้องการของท่านไปยัง Email: admin@tistranslation.com