รับแปลใบขับขี่ (Driving License)

รับแปลใบขับขี่ (Driving License)

รับแปลใบขับขี่ (Driving License)

รับแปลใบขับขี่ (Driving License)

                ใบขับขี่ , ใบอนุญาตขับขี่ คือ ใบอนุญาตเพื่อยืนยันว่า บุคคลคนนั้นสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีทั้งปฏิบัติ  และได้รับอนุญาตให้สามารถขับขี่รถตามกฎหมายประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น

                ศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอสฯ (TIS Translation)รับแปลใบขับขี่และใบอนุญาตขับขี่ ทั้งใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวและใบอนุญาตขับขี่สากล รวมถึงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะทุกประเภท

                ซึ่งเอกสารเหล่านี้ล้วนเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นหลักฐานในการขอคำร้องต่างๆ นอกจากนี้เรายังรับแปลเอกสารราชการอื่นๆ อีก อาทิ รับแปลใบ สด.9 รับแปลทะเบียนราษฎร์ รับแปลหนังสือเดินทาง เป็นต้น

                การแปลเอกสารราชการที่มีความสำคัญนั้น เรามีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับแปลทุกครั้งก่อนส่งมอบงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับงานที่มีคุณภาพ สมกับที่ลูกค้าจำนวนมากให้ความไว้วางใจศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส คลิกที่นี่เพื่อขอใบเสนอราคา

ลำดับภาษาไทยภาษาอังกฤษ
1ใบอนุญาตขับขี่Driving license
2รถยนต์ส่วนบุคคลPrivate car
3วันที่อนุญาตIssue Date
4วันหมดอายุExpire Date
5ข้อจำกัดการใช้Restriction of use