รับแปลโฉนดที่ดิน

รับแปลโฉนดที่ดิน

รับแปลโฉนดที่ดิน | รับแปลเอกสารราชการ TISTranslation

รับแปลโฉนดที่ดิน | รับแปลเอกสารราชการ TISTranslation

                  โฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นเอกสารที่ออกให้ตามกฎหมาย ถือว่าเป็นหนังสือสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงในหลักกรรมสิทธิ์แก่เจ้าของ สามารถนำไปใช้ในการทำนิติกรรมต่างๆเช่น  เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน การนำไปซื้อ แลกเปลี่ยน จำนอง ฝากขาย ฯลฯ จึงถือว่าเป็นเอกสารที่ต้องมีข้อมูลความถูกต้องตามประมวลกฎหมาย

                  หากต้องการแปลโฉนดที่ดิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์อื่นๆ รวมทั้งเอกสารราชการ เพื่อความถูกต้อง แม่นยำควรเลือกใช้บริษัทรับแปลที่มีคุณภาพ วางใจได้ในผลงานแปล  ศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น พร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพราะเรามอบหมายงานเฉพาะนักแปลที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงกับเนื้อหาด้านที่จะแปลรับผิดชอบงานแปลในแต่ละชิ้นงานเพื่อผลิตงานแปลที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าของเราในที่สุด