รับแปลแปลทรานสคริปต์

รับแปลแปลทรานสคริปต์

รับแปลแปลทรานสคริปต์ | รับแปลภาษา เอกสาราชการ

รับแปลแปลทรานสคริปต์ | รับแปลภาษา เอกสาราชการ

                 ใบทรานสคริป (Official Transcript of Record) คือเอกสารรายงานผลการศึกษา ที่บอกรายละเอียดผลการศึกษาแต่ละเทอม ซึ่งจะประกอบไปด้วย รหัสวิชา , ชื่อวิชา , จำนวนหน่วยกิต , เกรดที่ได้รับ , เกรดเฉลี่ยรวมแต่ละเทอม และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษา

การจะแปลเอกสารใบทรานสคริป ต้องเข้าใจคำศัพท์เฉพาะของชื่อวิชา เพื่อจะได้ทำการแปลเอกสารไปเป็นภาษาปลายทางที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง

                  เพื่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลในการแปลใบทรานสคริป (Official Transcript of Record) สามารถเลือกใช้บริการแปลภาษาจากศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น เราทำงานด้านแปลภาษามากกว่า 20 ภาษา รับแปลบทความ แปลเอกสารราชการ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์พร้อมให้การบริการรับแปลเอกสารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับผลงานแปลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้งานได้ทันเวลาอย่างแน่นอน