รับแปลสิทธิบัตร

รับแปลสิทธิบัตร

รับแปลสิทธิบัตร | รับแปลงานธุรกิจการค้า

รับแปลสิทธิบัตร | รับแปลงานธุรกิจการค้า

สิทธิบัตร ถือเป็นหนังสือที่ออกเพื่อทำการคุ้มครองงานประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ที่ถูกสร้าง ออกแบบขึ้น โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งหนังสือนี้รัฐจะเป็นผู้ออกให้เพื่อคุ้มครอง

ประเภทของสิทธิบัตร
1.สิทธิบัตรการประดิษฐ์
2.สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
3.อนุสิทธิบัตร

รับแปลสิทธิบัตร โดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านงานแปลเอกสารเฉพาะด้าน โดยนักแปลเจ้าของภาษาหรือนักแปลผู้มีประสบการณ์ด้านงานแปล พร้อมกับตรวจเช็คงานแปลทุกครั้ง ก่อนส่งถึงมือลูกค้า เพื่อให้การแปลเอกสารสิทธิบัตรถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมนำไปใช้งาน

เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการแปลสิทธิบัตรสามารถเลือกใช้บริการแปลภาษาจากศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ซึ่งเรามีประสบการณ์ด้านงานแปลเอกสิทธิบัตร อันเป็นเอกสารเฉพาะด้าน โดยแปลภาษาได้มากกว่า 20 ภาษา ซึ่งทางเรารับแปลบทความ แปลเอกสารราชการ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์พร้อมให้การบริการรับแปลเอกสารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับผลงานแปลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้งานได้ทันเวลาอย่างแน่นอน