รับแปลสัญญาจ้างงาน

รับแปลสัญญาจ้างงาน

สัญญาจ้างงาน ถือเป็นเอกสารที่สำคัญในการจัดจ้างพนักงาน ที่ทำขึ้นระหว่างคู่สัญญา โดยมีกฎหมายแรงงานให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งสัญญาต้องชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อย ถือว่าเราเป็นลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างถูกต้อง

รับแปลสัญญาจ้างงาน โดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ซึ่งเชี่ยวชาญด้านงานแปลเอกสารด้านกฎหมาย โดยทางเรามีนักแปลที่มีความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งคำศัพท์และรูปประโยคต่างๆ

เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการแปลสัญญาจ้างงานสามารถเลือกใช้บริการแปลภาษาจากศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ซึ่งเรามีประสบการณ์ด้านงานเอกสารกฎหมาย อันเป็นเอกสารเฉพาะด้าน โดยแปลภาษาได้มากกว่า 20 ภาษา ซึ่งทางเรารับแปลสัญญาจ้างงาน โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์พร้อมให้การบริการรับแปลเอกสารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับผลงานแปลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้งานได้ทันเวลาอย่างแน่นอน