รับแปลสัญญาก่อสร้าง

รับแปลสัญญาก่อสร้าง

สัญญาก่อสร้าง เป็นเอกสารสัญญาที่ผู้รับเหมากับผู้ว่าจ้างได้จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดข้อตกลงการว่าจ้างกัน เช่น การกำหนดจัดสร้างอาคาร จำนวน3ชั้น , การกำหนดชำระเงินเป็นงวดๆ , การกำหนดวันส่งงานตามระยะเวลา… เป็นต้น โดยเอกสารประเภทนี้ถือเป็นเอกสารที่มีผลตามกฎหมาย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการต่อสู้หรือดำเนินคดีกับผู้ที่ผิดสัญญาได้ในภายหน้า

รับแปลสัญญาก่อสร้าง บางครั้งจำเป็นต้องทำสัญญากับผู้ว่าจ้างที่เป็นคนต่างชาติ จึงต้องแปลเอกสารสัญญาก่อสร้างเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อจะได้เข้าใจข้อตกลงกันทั้งสองฝ่าย ทางบริษัททีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้นำในด้านการแปลเอกสารต่างๆ ถือว่ามีความชำนาญในการแปลเอกสารประเภทกฎหมายมาก โดยเราเน้นความถูกต้องของการแปลภาษาตามต้นฉบับ พร้อมเข้าใจคำศัพท์เฉพาะที่เป็นทางการในภาษากฎหมาย

เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการแปลสัญญาก่อสร้าง สามารถเลือกใช้บริการแปลภาษาจากศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ซึ่งเรามีประสบการณ์ด้านงานเอกสารทางกฎหมาย อันเป็นเอกสารเฉพาะด้าน โดยแปลภาษาได้มากกว่า 20 ภาษา ซึ่งทางเรารับแปลสัญญาก่อสร้าง โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์พร้อมให้การบริการรับแปลเอกสารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับผลงานแปลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้งานได้ทันเวลาอย่างแน่นอน

<