รับแปลภาษาไทย-อังกฤษ

รับแปลภาษาไทย-อังกฤษ

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษายอดนิยมในการแปลมากที่สุด หลายคนต้องการจะยื่นเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งเอกสารการสมัครงาน เอกสารทางธุรกรรม ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมาก ทำให้การแปลเอกสารภาษาไทยเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องให้นักแปลผู้เชี่ยวชาญทำการแปลภาษาให้ เพราะเอกสารราชการบางทีมีศัพท์เฉพาะด้านในการนำไปยื่นในแต่ละหน่วยงาน

หัวใจหลักของการรับแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ คือการแปลเอกสารทั้งหมดให้ได้เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการขัดเกลาสำนวนภาษา

ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยทางเรามีนักแปลผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอบสนองงานด้านเอกสารประเภทต่างๆ อาทิ
-รับแปลเอกสารราชการ
-รับแปลเอกสารธุรกิจการค้า
-รับแปลเอกสารกฎหมาย
-รับแปลเอกสารวิชาการ
เป็นต้น

ขั้นตอนการแปลของศูนย์การแปล
1.การประเมินราคางานแปลให้ลูกค้าก่อนเสมอ
2.แจ้งระยะเวลาการแปลงานให้ลูกค้าได้รับทราบ
3.ดำเนินการแปลเอกสารโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
4.ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า ทางศูนย์การแปลจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่แปล เพื่อให้ได้งานที่ครบถ้วนถูกต้อง เนื้อหาไม่ตกหล่น สามารถนำไปใช้งานได้เลย
5.สุดท้ายทางเรามีการรับรองงานแปลโดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น