รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ

ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ อาทิ อังกฤษเป็นไทย อังกฤษเป็นจีน อังกฤษเป็นญี่ปุ่น โดยทางเรามีนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์จำนวนมาก ที่คอยให้บริการแปลภาษา ซึ่งศูนย์แปลทีไอเอสฯ จะใช้นักแปลเจ้าของภาษาในการแปล เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ โดยทางเรามีนักแปลผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอบสนองงานด้านเอกสารประเภท อาทิ
-รับแปลเอกสารวิชาการ
-รับแปลเอกสารธุรกิจการค้า
-รับแปลเอกสารราชการ
-รับแปลเอกสารกฎหมาย
เป็นต้น

ขั้นตอนการแปลของศูนย์การแปล
1.การประเมินราคางานแปลให้ลูกค้าก่อนเสมอ
2.แจ้งระยะเวลาการแปลงานให้ลูกค้าได้รับทราบ
3.ดำเนินการแปลเอกสารโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
4.ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า ทางศูนย์การแปลจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่แปล เพื่อให้ได้งานที่ครบถ้วนถูกต้อง เนื้อหาไม่ตกหล่น สามารถนำไปใช้งานได้เลย
5.สุดท้ายทางเรามีการรับรองงานแปลโดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น